Ιστοσελίδα Μαθήματος:

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατηγορία: Προχωρημένα Θέματα (ΠΘΕ) – Εαρινό Εξάμηνο

[...Υπό Κατασκευή...]

Διδάσκων:

Νικόλαος Σκλάβος, Αναπληρωτής Καθηγητής

e-mail: nsklavos AT ceid DOT upatras DOT gr

Τηλ.: +30 2610 996 983

 

Διδασκαλία:

Το μάθημα για το εαρινό εξάμηνο διδάσκεται κάθε Τετάρτη 9:00-11:00 στην αίθουσα Β3.

 

Υλικό Μαθήματος:

Οι διαφάνειες της διδασκαλίας, καθώς και η ύλη του μαθήματος, θέματα προηγούμενων εξεταστικών περιόδων κ.α. είναι διαθέσιμα στο e-class του μαθήματος, στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες.

 

Ανακοινώσεις Μαθήματος:

Τις ανακοινώσεις του μαθήματος μπορείτε να τις δείτε στο e-class του μαθήματος, στην αντίστοιχη ενότητα.

 

Βαθμολογία:

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά και σε συνεργασία με το διδάσκοντα τον τρόπο υπολογισμού του τελικού βαθμού τους:

Επιλογή Α:     τελικός βαθμός     =     100% ο βαθμός της τελικής εξέτασης.

Επιλογή Β:     τελικός βαθμός     =     50% ο βαθμός της τελικής εξέτασης + 50% ο βαθμός εργασίας.

Επιλογή Γ:     τελικός βαθμός     =     100% ο βαθμός εξαμηνιαίας εργασίας.

 

Ελληνική & Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

Βιβλιογραφία Μαθήματος:

·       Marwedel, Peter, Embedded System Design, Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, 2nd Edition, 2011, XXI, 400 p., Softcover, ISBN: 978-94-007-0256-1.

·       Edward A. Lee and Sanjit A. Seshia, Introduction to Embedded Systems, A Cyber-Physical Systems Approach, ISBN 978-0-557-70857-4, 2011.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία:

·       Δ. Γκιζόπουλος, Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών: Η Διασύνδεση Υλικού και Λογισμικού, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Τόμος Α' και Τόμος Β', 2009. [Μετάφραση: D.A. Patterson, J.L. Hennessy, Computer Organization & Design, 4th Edition, Elsevier Inc., 2009].

·       Π. Κίτσος, Ν. Σκλάβος, Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων σε FPGAs, σελ. 529, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-88-8. [Μετάφραση: Wayene Wolf, FPGA-Based System Design, ISBN: 978-0-13-703348-5, Prentice Hall].

 

(C) 2014: All Rights Reserved.