Ιστοσελίδα Μαθήματος:

ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι

Ε΄ Εξάμηνο - Θεωρία


Τμήμα Μηχανικών Η/Υ
&  Πληροφορικής (CEID)
     

 

Homepage English Version

 

1. Περιγραφή Μαθήματος:

Εξοικείωση με την δομή ενός Μικροεπεξεργαστή (Αριθμητική και Λογική Μονάδα, Μονάδες Προσκόμισης Εντολών, Αποκωδικοποίησης, Ελέγχου, Καταχωρητές). Μελέτη εναλλακτικών Διαύλων Συστήματος και τρόπους διασύνδεσης με Δυναμικές και Στατικές Μνήμες RAM, ROM, EEPROM, Flash κλπ. Εξετάζονται βασικές περιφερειακές μονάδες όπως Χρονιστές / Μετρητές, Παράλληλες και Σειριακές θύρες, Ελεγκτές Διακοπών, Απευθείας Προσπέλαση Μνήμης. Σύγκριση Συνόλων Εντολών διαφόρων Μικροεπεξεργαστών. Τρόποι διευθυνσιοδότησης. Μελέτη χρήσης ειδικών εντολών. Διασύνδεση και προγραμματισμός των περιφερειακών μονάδων. Αναλυτική μελέτη του επεξεργαστή Ζ80 της Zilog και των περιφερειακών μονάδων του. Μελέτη ευρέως διαδεδομένων οικογενειών μικροελεγκτών της Intel, Motorola και Atmel με συγκριτική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους.

{ Ώρες Διδασκαλίας: 2, Φροντιστήριο: 2, Διδακτικές Μονάδες: 3 }

 

2. Ανακοινώσεις Μαθήματος:

Τις ανακοινώσεις του μαθήματος μπορείτε να τις δείτε/λαμβάνετε μέσω της ηλεκτρονικής τάξης e-class .

 

3. Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθήματος:

Το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και το υλικό υποστήριξης τους μαθήματος μπορείτε να το βρείτε στην ηλεκτρονική τάξη e-class .

 

4. Διδάσκοντες:

Νικόλαος Σκλάβος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

5. Επικοινωνία:

Νικόλαος Σκλάβος, Αναπληρωτής Καθηγητής

e-mail: nsklavos <at> ceid DOT upatras DOT gr

Τηλ.: +30 2610 996 983

 

 

Copyright: 2015, Τελευταία Ανανέωση : Ιούνιος 2015