Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής (VLSI)

 

Εισαγωγή στα VLSI

 

CADENCE

 

CADENCE: Εγχειρίδιο Χρήσης (User Manual)

Αρχικοποίηση Περιβάλλοντος
  Τα αρχεία εγκατάστασης πρέπει να αντιγραφούν στο home directory πριν ξεκινήσει τη λειτουργία του το cadence. Αυτό για λόγους ευκολίας έχει παραληφθεί απ’τη διαδικασία που πρέπει ο χρήστης να ακολουθήσει και οι εντολές που χρειάζονται για να τρέξει το πρόγραμμα και να φορτωθούν οι κατάλληλες βιβλιοθήκες γίνεται αυτόματα. Το μόνο που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να δημιουργήσει ένα φάκελο στον οποίο θα αντιγραφούν τα setup files και μέσα εκεί να εκτελέσει την εντολή icfb&.
  Ξεκινώντας το πρόγραμμα Cadence
  Ανοίγοντας και Χρησιμοποιώντας το Library Manager
  Δημιουργία μιας Νέας Βιβλιοθήκης
  Άνοιγμα ενός ήδη υπάρχοντος αρχείου
  Δημιουργία ενός Νέου Schematic
  Εισάγοντας στοιχεία στο Schematic
  Δημιουργώντας Symbolic View
  Simulation στο Spectre χρησιμοποιώντας το Analog Design Environment
 

Στο σημείο αυτό θα εξηγήσουμε πως εξομοιώνουμε το κύκλωμα. Στη περίπτωση εδώ του αντιστροφέα, χρησιμοποιείται το Virtuoso Analog Design Environment.

  Δημιουργώντας ένα Test Bench
  Εξομοιώνοντας το κύκλωμα με το Τυπικό Μοντέλο

Εργαστηριακές Ασκήσεις

 

Συνοπτική παρουσίαση
Άσκηση 1
Άσκηση 2
Άσκηση 3

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών
© 2008