Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16

Πειραματικό μέρος.

-          Εκφωνήσεις των ασκήσεων (εδώ)

-          Πειραματική Διαδικασία:
Μελετήστε τα εγχειρίδια χρήσης (και αν χρειαστεί τα tutorials) που σας δίνονται σε αυτήν τη σελίδα, ώστε να εξοικειωθείτε με τις βασικές λειτουργίες και δυνατότητες των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (
CC2420DK και CC2420DBK) που έχετε στη διάθεσή σας. Επίσης ίσως χρειαστεί να μελετήσετε και να εξοικειωθείτε με τις βασικές λειτουργίες του ΙΕΕΕ802.15.4.

 

***Υποδείξεις:

-          Αφιερώστε τουλάχιστον ένα απόγευμα για να μελετήσετε τα εγχειρίδια των ΑΗΤΣ στο εργαστήριο.
Έχοντας το αντικείμενο μελέτης-υλικό μπροστά σας θα εξοικειωθείτε καλύτερα και ευκολότερα με τις βασικές λειτουργίες-δυνατότητές του.

-          Μία πρόταση για γρήγορη εκκίνηση (εδώ).

 

***Χρήσιμα Downloads:

-          Κατεβάστε την ενημερωμένη έκδοση του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ802.15.4 από το site της ομάδας εργασίας του πρωτοκόλλου εδώ. (Για τη συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να χρειαστεί να βρίσκεστε στο χώρο του πανεπιστημίου, καθώς η πρόσβαση στο υλικό της IEEE από IP ακαδημαϊκών ιδρυμάτων είναι ελεύθερη.)

-          Κατεβάστε τις ενημερωμένες εκδόσεις των εγχειριδίων χρήσης και των οδηγών γρήγορης εκκίνησης των διαθέσιμων ΑΗΤΣ από το site της TI εδώ.

 

***Επιπλέον Υλικό:

-          Σε κάθε περίπτωση σας προτείνεται να αναζητήσετε το υλικό εκείνο που σας χρειάζεται και απευθύνεται στις δικές σας διαφορετικές ανάγκες και τίποτα παραπάνω. Επιπλέον του υλικού που μπορεί να χρειαστείτε σας προσφέρονται τα κάτωθι αντικείμενα με κάθε επιφύλαξη ως προς την εγκυρότητά και την επικαιρότητά τους.

o       Το tutorial του ΙΕΕΕ802.15.4 από τον Gutierrez. (download)

o       Μπορεί να χρειαστεί να προγραμματίσετε οι ίδιοι τα ΑΗΤΣ που σας δίνονται ή απλά να κάνετε compile έναν ήδη διαθέσιμο κώδικα/project.
Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να χρειαστείτε το AVRStudio το οποίο είναι διαθέσιμο στο site της ATMEL.
[Ξεκινώντας να προγραμματίζετε τους AVR με το AVRStudio (tutorial).]

-          Επιπλέον χρήσιμο υλικό και tutorials μπορείτε να κατεβάσετε από το site avrfreaks.net

***Τελευταία ενημέρωση:   7/10/2015

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα...