Σωστή τοποθέτηση ολοκληρωμένων στο breadboard.

Στα εργαστήρια συνήθως παρατηρείται ότι μόνο το 10% των περιπτώσεων που το κύκλωμα σας δεν παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα, οφείλεται στο ότι έχετε κάνει κάποιο λάθος κατά το σχεδιασμό/συνδεσμολογία!

Ένα 20% των περιπτώσεων οφείλεται στο γεγονός ότι είτε δεν έχετε βάλει τροφοδοσία και γείωση στα ολοκληρωμένα (επομένως δεν λειτουργούν) είτε έχετε βάλει τροφοδοσίες και γειώσεις, αλλά ανάποδα (!) και κατά 80% έχετε κάψει το ολοκληρωμένο! new_cussing.gif

Ωστόσο στο τραγικό 70% icon_confused.gifτων περιπτώσεων που τα κυκλώματά σας δε λειτουργούν σωστά, αυτό συμβαίνει επειδή αγνοείτε τον τρόπο με τον οποίο είναι βραχυκυκλωμένες οι υποδοχές πάνω στο breadboard!

Ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω εικόνες, για να δείτε πώς απλώνεται ένα σήμα στις υποδοχές (τρύπες στο breadboard), για να τελειώνουμε μια και καλή με αυτό το θέμα:

- μία άποψη του breadboard απο μπροστά:


- και μία σχηματική άνοψη...:


Οι μπλε, κόκκινες και μαύρες γραμμές στις παραπάνω εικόνες σας δείχνουν ποιες υποδοχές μοιράζονται το ίδιο σήμα, όταν βάζετε ένα καλώδιο σε μία από αυτές. Τα βέλη δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίον είναι βραχυκυκλωμένες οι υποδοχές συνεχίζεται με το ίδιο μοτίβο μέχρι την άκρη του αντίστοιχου τομέα.

Η άγνοιά σας επί του θέματος (παρά τις έντονες συστάσεις διδάσκοντα και επιτηρητών!) έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρηθούν στο εργαστήριο υλοποιήσεις στις οποίες τα ολοκληρωμένα έχουν τοποθετηθεί με τον τρόπο που φαίνεται στις θέσεις 1 και 2 στο παρακάτω σχηματικό! (με μπλε γραμμές σημειώνονται οι υποδοχές (τρύπες) του breadboard στις οποίες το σήμα είναι το ίδιο με εκείνο που έχει ο ακροδέκτης (ποδαράκι) του ολοκληρωμένου που βρίσκεται σε μία απο αυτές).Τοποθετήσεις ολοκληρωμένων σαν και τις 1, 2 στο παραπάνω σχήμα είναι ανεπίτρεπτες, ενώ αποδεκτές τοποθετήσεις είναι για π.χ. οι 3 και 4.

Όπου παρατηρείται συνδεσμολογία του τύπου 1 ή 2, ο υπαίτιος θα new_2gunsfiring_v1.gif

Επιστροφή