Διαδικασία συμπλήρωσης και παράδοσης των φυλλαδίων του εργαστηρίου

1. Συμπλήρωση των φυλλαδίων

Κάθε ασκούμενος θα παραδίδει κάθε φορά συμπληρωμένο πλήρως το "φυλλάδιο" για κάθε μία από τις 5 ασκήσεις (1, 3, 5, 6, 7) και για όλα τα ερωτήματα, είτε τα έχει υλοποιήσει στο εργαστήριο είτε όχι.


2. Για όσους επιθυμούν να εξεταστούν το Σεπτέμβριο.

2.1. Η διαδικασία της διόρθωσης των αναφορών γίνεται κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.
Η παρακολούθηση του εργαστηρίου, η υλοποίηση των ζητούμενων κυκλωμάτων, η δημιουργία αναφορών και η διόρθωση των αναφορών στο τέλος, είναι όλα αναπόσπαστα μέρη του πρακτικού μέρους του εργαστηρίου από τα οποία προκύπτει και ο εργαστηριακός βαθμός. Ο εργαστηριακός βαθμός αποτελεί το 50% του τελικού βαθμού (δηλ. εκείνου που αποστέλλεται στο τέλος στη Γραμματεία).

2.2. Από τη στιγμή που ολοκληρώσετε αυτές τις υποχρεώσεις, σας δίνεται το δικαίωμα να εξεταστείτε στο εργαστήριο όποτε θέλετε, χωρίς να χρειαστεί να το παρακολουθήσετε από την αρχή. Αν δεν ολοκληρώσετε όλες σας τις υποχρεώσεις για το πρακτικό μέρος, τότε μετά το τέλος του εξαμήνου θεωρείται ως μη γενόμενο και προφανώς θα χρειαστεί να το επαναλάβετε από την αρχή σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

3. Περί εξέτασης

Δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο όσοι μετά και το εργαστήριο αναπλήρωσης έχουν εκτελέσει όλες (και τις πέντε) εργαστηριακές ασκήσεις και την ίδια στιγμή έχουν προβιβάσιμο μέσο όρο ασκήσεων. Δηλαδή για κάθε ασκούμενο που επιθυμεί να εξεταστεί (σε οποιαδήποτε εξεταστική) ισχύει:
εξετάζεται IF (  (παρέδωσε ασκήσεις) AND (Μ.Ο. ασκήσεων >= 5) ).

Επιστροφή

Τελευταία ενημέρωση, 22/2/2010