Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών

Υποχρεωτικό Μάθημα του 1ου Εξαμήνου

 

Θεματική Ενότητα

Τεχνολογία και Υλικό των Υπολογιστών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά Διδακτικά Θέματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίστα Παρουσιάσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά Διδακτικά Θέματα

 

Η θεματική ενότητα «Τεχνολογία και Υλικό των Υπολογιστών» αποτελεί μέρος του μαθήματος "Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών " που συνολικά διδάσκεται 9 ώρες την εβδομάδα για 13 εβδομάδες στο 1ο χειμερινό εξάμηνο σπουδών.

Η θεματική ενότητα «Τεχνολογία και Υλικό των Υπολογιστών»  διδάσκεται από τον Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών και περιλαμβάνει θέματα που έχουν σχέση με Αριθμητική Υπολογιστών, Βασικές Αρχές Υλικού των Υπολογιστών, Προγραμματισμό σε Assembly, και Τεχνολογία Περιφερειακών για περίπου τo 1/3 από τις συνολικές ώρες διδασκαλίας και φροντιστηρίων.

Διδασκαλία / Φροντιστήριο :  κάθε Τετάρτη 11:00 - 2:00,  στο Αμφιθέατρο ΒΑ.

Έναρξη : Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020.

Διδάσκων  από τον Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών :   

Καθηγητής   Γ. Φ. Αλεξίου

Email: alexiouatceid.upatras.gr

Προσωπική σελίδα

 

 

Λίστα Παρουσιάσεων --- Υλικό Παραδόσεων --- Ώρες Γραφείου

,

Μπορείτε να δείτε όλα τα παραπάνω εδώ. (***Προσοχή: Για να επιστρέψετε εδώ από τον κατάλογο των παρουσιάσεων, επιλέξτε το link Parent Directory ή πατήστε το κουμπί επιστροφής του browser που χρησιμοποιείτε.)

 

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανεπιστημιακές Παραδόσεις (pdf

, 2.305 ΚΒ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή στο ΑΤ91 (pdf, 1.279 ΚΒ)

 (pdf, 1.806 KB)