| Βιογραφικό | Δημοσιεύσεις | Ερευνητικά έργα | | Curriculum Vitae | Publications | Projects 

Γεώργιος Αλεξίου, Καθηγητής , Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 
George Alexiou , Professor, Computer Engineering and Informatics Department  

.

 Home page : Projects

 

English

Curr. Vitae
Publications
Projects

Contact info

email:alexiou@upatras.gr

phone: +3061 996932

 
0. PAVE’99 with Atmel Hellas SA

1. Educational program on VLSI Design and Testing, KEK, Univ. of Patras, 1995-1996

2. EPET II VLSI , Microelectronics Products,1996-1998

3. Seismological Wireless Telemetry , OASP, 1994-1996

4. Design and Implementation of FM VHF Tranceiver and RF modem for high speed wireless data communication (packet radio) , European Social Fund (ESF) , 1993

5. Intgrated Tourist Information System “AEGEAN” STRIDE, 1992

6. Realisation of a Hellenic VLSI DPE, CTI, Patras, GREECE, ESPRIT,1991

7. VLSI Design of Switch Capacitor Filters, Univ. of Patras, PENED'89 , 1992

8. Development of a Macrocell Library for VLSI Signal Processing, Research Triangle Institute, North Carolina, USA. (Harris Semiconductor), 1989

9. Visualization of VLSI Design Algorithms, VLSI/CAD Lab, "Erik Jonnson" School of Eng and Computer Science, Univ. of Texas at Dallas,1988

10. Digital Filters Design and Implemantation , CTI, 1986

11. A microprocessor based system for vital signs monitoring, CTI, 1986

 
 ^.TOP     !.HOME

---

Design, Implementation , Tselios Nick. http://www.ee.upatras.gr/hci/Tselios.htm ,last updated 20 sept. 2000.