| Βιογραφικό | Δημοσιεύσεις | Ερευνητικά έργα | | Curriculum Vitae | Publications | Projects 

Γεώργιος Αλεξίου, Καθηγητής , Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 
George Alexiou , Professor, Computer Engineering and Informatics Department  

.

 Κεντρική Σελίδα : Ερευνητικά Έργα

 

English

Curr. Vitae
Publications
Projects

Contact info

email:alexiou@upatras.gr

phone: +3061 996932

 
Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

(α) Ερευνητικά-Αναπτυξιακά

0. ΠΑΒΕ 99 Επιστημονικός Συν-υπεύθυνος με την ATMEL Hellas SA. 1999.

1. Σχεδίαση Προϊόντων Μικροηλεκτρονικής Επιστημονικός Συν-υπεύθυνος. ΕΠΕΤ ΙΙ VLSI, 1995.

2. «Συνδυασμένη Καταγραφή και Αξιολόγηση Πρόδρομων Σεισμικών Φαινομένων στην ενεργό σεισμικά περιοχή της Πάτρας και της Ναυπάκτου». Χρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) μέσω των Εργαστηρίων Ηλεκτρονικής και Σεισμολογίας. Υπεύθυνος για τις Ασύρματες Επικοινωνίες Υπολογιστών Ιαν. 94-Δεκ. 96.

3. «Σχεδίαση Πομποδέκτου FM VHF και RF modem για υψηλής ταχύτητας ασύρματες επικοινωνίες υπολογιστών (packet radio). Επιστημονικός Υπεύθυνος. Ερευνητικό-Αναπτυξιακό πρόγραμμα στα πλαίσια του προγράμματος «Σύνδεση ΑΕΙ/ΤΕΙ – Επιχειρήσεων» ενέργεια 5. Χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Υπουργείου Εργασίας Σεπ. 93 έως Φεβ. 94.

4. «Βελτίωση του Τηλεμετρικού Δικτύου του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών» Επιστημονικός Υπεύθυνος. Χρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), μέσω του Εργαστηρίου Σεισμολογίας Οκτ. 93 έως Μαρ. 94.

5. «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρηση και Διαχειρίσεις Τουριστικών Υπηρεσιών στο Αιγαίο-Σύστημα ΑΙΓΑΙΟ» Ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του STAR. ΙΤΥ και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιου Αιγαίου, 1992. Υπεύθυνος για τις Ασύρματες Επικοινωνίες Υπολογιστών.

6. Realisation of a Hellenic VLSI DPE, Επιστημονικός Συν-υπεύθυνος. Στα πλαίσια του STRIDE. Υπεύθυνος για την Αρχιτεκτονική Σχεδίαση και VLSI υλοποίηση ενός chip για ένα σύστημα αυτόματης πλοήγησης οχημάτων (PanDrive). ΙΤΥ, 1991.

7. VLSI Design of Switch Capacitor Filters, Επιστημονικός Συν-υπεύθυνος. Πρόγραμμα που σχετίζεται με Αναλογική VLSI Σχεδίαση. Υπεύθυνος για θέματα VLSI. Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΕΝΕΔ΄89.

8. Development of a Macrocell Library for VLSI Signal Processing, Research Triangle Institute, North Carolina, USA, Feb. 1989-Jan. 1990. Για λογαριασμό της Harris Semiconductor. Υπεύθυνος για την Σχεδίαση Αθροιστών και Πολλαπλασιαστών.

9. Visualization of VLSI Design Algorithms, VLSI/CAD Lab., “Erik Johnson” School of Eng. and Computer Science, Univ. of Texas at Dallas, Jul. 1988-Feb. 1989. Υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία του εργαστηρίου VLSI/CAD. Το πρόγραμμα διεκόπη με την αποχώρησή μου από το UTD.

10. A microprocessor based system for vital signs monitoring, Εσωτερικά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ΙΤΥ, γνωστό με το όνομα ΝΕΟΓΝΑ. Επιστημονικός Συν-υπεύθυνος 1986-1989.

11. New Self Adaptive Multiple Access Protocols for Bus Local Area Networks, Εσωτερικά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ΙΤΥ. Επιστημονικός Συν-υπεύθυνος 1986-1988. Διεκόπη με την αποχώρηση του κ. Ρ. Χαλιαμπαλιά.

12. Implementation of 2-D Filters Using DSPs, Εσωτερικά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ΙΤΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος. Περατώθηκε εν μέρει με μια διδακτορική διατριβή. (Μ. Ψαράκης). 1986-1991.

13. «Αυτοματοποίηση του Συστήματος Δεξαμενών και Αντλιοστασίων της ΕΥΔΑΠ», Υπεύθυνος για τα θέματα Υπολογιστών, Ιουν. 1984 έως Ιουλ. 1985. Με βάση αυτή τη μελέτη έγινε πρόσφατα η αυτοματοποίηση του έλεγχου δεξαμενών και αντλιοστασίων της ΕΥΔΑΠ, από την εταιρία HITEC.

(β) Επιμορφωτικά 

0. DTP Επιτραπέζια Ηλεκτρονική Τυπογραφία, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιου Πατρών, Επιστημονικός Υπεύθυνος 1997.

1. Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Υγεία, Χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Υπουργείου Εργασίας. 300 ώρες. ΕΛΚΕΠΑ Παρ. Πάτρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μαρ. 1996-Μάϊο 1996.

2. Αξιολόγηση Τεχνολογιών για τον Σχεδιασμό και ΄Έλεγχο Ψηφιακών Συστημάτων, Χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Υπουργείου Εργασίας. 300 ώρες. ΚΕΚ Πανεπιστήμιου Πατρών. Επιστημονικός Συν-υπεύθυνος (μαζί με τον Δ. Νικολό) Οκτ. 1995-Μαρ. 1996.

3. «Εκπαίδευση υψηλής εξειδίκευσης σε VLSI Design and Testing», Χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Υπουργείου Εργασίας. 300 ώρες. 1 Ιαν. 1993 έως 31 Δεκ. 1993. Επιστημονικός Συν-υπεύθυνος (μαζί με τον Δ. Νικολό). Με την υποστήριξη του ΙΤΥ.

4. «Χρήση Νέων Τεχνολογιών (Η/Υ) στη Στοιχειοθεσία, Σελιδοποίηση και Εκτύπωση Ημερήσιου, Εβδομαδιαίου και Περιοδικού Τύπου», Επιδοτούμενο σεμινάριο Επιμόρφωσης στα πλαίσια του προγράμματος «Σύνδεση ΑΕΙ/ΤΕΙ -Επιχειρήσεων» ενέργεια 7. Χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Υπουργείου Εργασίας. 300 ώρες. Σεπτ. 1993 έως Φεβ. 1994. Επιστημονικό Υπεύθυνος. Συνεργαζόμενη επιχείρηση: «Η ΓΝΩΜΗ» Εβδομαδιαία Εφημερίδα των Πατρών, Γεροκωστοπούλου 11, Πάτρα.

 
 ^.TOP     !.HOME

---

Design, Implementation , Tselios Nick. http://www.ee.upatras.gr/hci/Tselios.htm ,last updated 20 sept. 2000.