Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019

Τελευταία ενημέρωση: 05/02/2019 00:16:56

  Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Α ΕΤΟΣ          
Β ΕΤΟΣ          
Γ ΕΤΟΣ          
Δ ΕΤΟΣ          
Επί πτυχίω          
           
1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ
21-25/1/2019 21/1/2019 22/1/2019 23/1/2019 24/1/2019 25/1/2019
09.00-12.00 Y306 Υ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
101
ΕΠ711 ΠΕΧ Αρχές Μάρκετινγκ
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
101
ΕΠ510 ΠΕΧ Νεοελληνική Αρχιτεκτονική 19ος-20ός αιώνας
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
101
10.00-12.00
Π501 YE Μουσειολογία και Μουσειογραφία: επιμέλεια και σχεδιασμός εκθέσεων
ΤΖΩΡΤΖΗ
101, 102
T507 ΥΕ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
101
T704 ΥΕ Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
103
12.00-15.00 Y110 Υ  Διακριτά Μαθηματικά
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΚ 
Π505 ΥΕ Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
101
12.00-14.00
Υ104 Υ Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
παράδοση εργασιών, γραφείο διδάσκουσας
12.00-14.00 
ΕΠ610 ΠΕΕ Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα
ΤΖΩΡΤΖΗ
κατάθεση εργασιών, γραφείο διδάσκουσας
12.00 -13.00 
Υ204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΚ
Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
102, 103
Π802 ΥΕ Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες
ΤΖΩΡΤΖΗ
101
13.00-15.00
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
102
ΕΠ611 ΠΕΕ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
104
15.00-18.00 Y110 Υ  Διακριτά Μαθηματικά
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΚ 
Υ403 Υ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής,
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
104
15.00-17.00
Υ302 Υ Μουσειολογία
ΤΖΩΡΤΖΗ
101, 102
  Υ204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΚ
T808 ΥΕ Θέματα Υπολογισμού στον Πολιτισμό
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΚ 
ΕΤ713 ΤΕΧ Αλγοριθμικά Θέματα Ασύρματων Δικτύων
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
YK
18.00-21.00 Τ508 ΥΕ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
101
Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
γραφείο διδάσκουσας
18.00-20.00
  Υ106 Υ Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών
ΤΣΩΛΗΣ
101
 
Υ406 Υ Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι
ΤΣΩΛΗΣ
101
2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ
28/1-1/2/2019 28/1/2019 29/1/2019 30/1/2019 31/1/2019 1/2/2019
09.00-12.00 T806 ΥΕ Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
103
ΕΠ512 ΠΕΧ Υλικός Πολιτισμός (18ος – 20ός αιώνας)
ΖΕΡΒΟΥ
101
ΑΡΓΙΑ Υ102 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη Ι
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
101, 102
τμήμα Α-Μ
Π502 YE Αρχαιολογία της Αθήνας Ι
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
101
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
101
12.00-15.00 Π503 ΥΕ Πολιτισμική Διαχείριση
ΔΡΑΓΟΥΝΗ
101
Υ305 Υ Πολυμεσικές Εφαρμογές
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
101
Υ102 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη Ι
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
101, 102
τμήμα Ν-Ω
ΕΠ608 ΠΕΕ Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
101
ΕΠ710 ΠΕΧ Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών
ΔΡΑΓΟΥΝΗ
*η εξέταση έχει ήδη ολοκληρωθεί με παράδοση και παρουσίαση εργασιών (προθεσμία κατάθεσης εργασιών: 11/1/2019)*
Τ807 ΥΕ Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
101
Π801 ΥΕ Πολιτισμική Επικοινωνία
ΠΑΝΤΖΟΥ
102
ΕΠ02 Εισαγωγή στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Βίο των Αρχαίων Ελλήνων
101
15.00-18.00 Υ109 Υ Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό
ΖΕΡΒΟΥ
101
Υ402 Υ Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση
ΠΑΝΤΖΟΥ
102
Υ201 Υ Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τέχνη ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
101
Υ404 Υ Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής, ΦΕΙΔΑΣ, 101
 
ΕΠ10 ΠΕE Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις, ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
101
Π801 Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου
101
Υ307 Υ Οπτικός Προγραμματισμός, ΦΕΙΔΑΣ, 101
 
18.00-21.00 Τ707 ΥΕ Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ
ΤΣΩΛΗΣ
104
  Υ101 Υ Αρχαία Ιστορία Ι
101
 
Y405 Υ Διδακτική της Πληροφορικής, ΤΣΩΛΗΣ
104
Y504 Αρχαία Ιστορία ΙΙ
101
3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ
4-8/2/2019 4/2/2019 5/2/2019 6/2/2019 7/2/2019 8/2/2019
09.00-12.00   ΕΠ511 ΠΕΧ Εισαγωγή στον βυζαντινό πολιτισμό
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
101
Υ207 Υ Αγγλικά για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς
ΚΑΤΣΑΡΑ
101
Υ304 Υ Βάσεις Δεδομένων
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
09.00-11.30
ΕΠ808 ΠΕΕ Σύγχρονες οπτικοποιήσεις της αρχαιότητας
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
104
Υ203 Υ Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι
ΖΑΡΡΑ
101
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
11.30-14.00
12.00-15.00 Υ107 Υ Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Πολιτισμική Τεχνολογία
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΤΣΩΛΗΣ
(ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΕΙΔΑΣ)
YK
Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
101
Τ506 ΥΕ Προχωρημένα θέματα πολυμέσων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
104
ΕΠ709 ΠΕΧ Επίμαχα και Συγκρουσιακά Ζητήματα της Ιστορίας
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
101
Π702 ΥΕ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
101
Τ605 ΥΕ Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
104
Π703 ΥΕ Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Πολιτιστική Κληρονομιά
ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ
101
Π601 ΥΕ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος-20ός αιώνας
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
101
15.00-18.00 Y303 Y Ιστορία των πολιτισμών
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
101
ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
101
Υ111 Υ Αρχαιολογία και προϊστορικοί πολιτισμοί στο Αιγαίο
ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ
101
Υ202 Υ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
101
Υ301 Υ Ελληνική Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ός αιώνας
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
101
ΕΠ707 ΠΕΧ Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης (Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης)
ΖΑΡΡΑ
102
ΕΠ609 ΠΕΕ Ελληνική Τέχνη 18ος - 20ός αιώνας
ΖΑΡΡΑ
102
Π805 ΠΕΕ Ιστορία και Νέες Τεχνολογίες
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
101
18.00-21.00 Π603 ΥΕ Πολιτισμική θεωρία
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
101
Υ108 Υ Αγγλικά για γενικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς
ΚΑΤΣΑΡΑ
101
  ΕΠ509 ΠΕΧ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και σύγχρονες προσλήψεις της
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
101
Υ206 Υ Δομημένος Προγραμματισμός, ΦΕΙΔΑΣ, 101
 
ΕΠ811 ΠΕΕ Μεταβυζαντινός πολιτισμός
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
101
Τ510 YE Διάχυτος Υπολογισμός και Εφαρμογές στον Πολιτισμό, ΦΕΙΔΑΣ,
101
 
Π504 ΥΕ Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης ΙΙ
ΖΑΡΡΑ
102, 103