Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018

Τελευταία ενημέρωση: 30/08/2018 11:53:39

  Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

 

Α ΕΤΟΣ          
Β ΕΤΟΣ          
Γ ΕΤΟΣ          
Δ ΕΤΟΣ          
         
27-31/8/2018 ΔΕΥΤΕΡΑ, 27/8/2018 ΤΡΙΤΗ, 28/8/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ, 29/8/2018 ΠΕΜΠΤΗ, 30/8/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 31/8/2018
09.00-12.00 Τ807 ΥΕ Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων, ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, 104   ΕΠ611 ΠΕΕ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ, 102  Π705 ΥΕ Πολιτισμική Διαχείριση, ΠΑΝΤΖΟΥ, 101
09.00-11.00
  Π704 ΥΕ Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες, ΤΖΩΡΤΖΗ, 101
12.00-15.00 Υ602 Αρχές Μάρκετινγκ, ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ, 102  Υ204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΥΚ  Υ402 Υ Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση, ΠΑΝΤΖΟΥ, 103
12.00-14.00
Υ302 Υ Μουσειολογία, ΤΖΩΡΤΖΗ, 101, 102
13.00-15.00
Π806 ΥΕ Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα, ΤΖΩΡΤΖΗ, Γραφείο Διδάσκουσας (παράδοση εργασιών)
12.00-13.00
Y110 Υ Διακριτά Μαθηματικά, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΥΚ
12.00-16.00
Υ302 Υ Μουσειολογία, ΤΖΩΡΤΖΗ, 101, 102
13.00-15.00
15.00-18.00 Τ508 ΥΕ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ, 102  ΕΠ06 ΠΕΕ Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών, ΠΑΝΤΖΟΥ
15.00-17.00
(παράδοση εργασιών) 
T808 ΥΕ Θέματα Υπολογισμού στον Πολιτισμό, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΥΚ
16.00-18.00
Π807 YΕ Μουσειολογία και Μουσειογραφία, ΤΖΩΡΤΖΗ, 101 Υ207 Υ Αγγλικά ΙI ("Αγγλικά για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς"), ΚΑΤΣΑΡΑ, 101, 102
18.00-21.00 Υ401 Πιθανότητες και Στατιστική, ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ, 102  Υ701 Υ Πολιτισμική Επικοινωνία, ΠΑΝΤΖΟΥ, 101
18.00-20.00 
    Υ108 Υ Αγγλικά Ι ("Αγγλικά για γενικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς"), ΚΑΤΣΑΡΑ, 101, 102
Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική, ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ, 102 
         
Α ΕΤΟΣ          
Β ΕΤΟΣ          
Γ ΕΤΟΣ          
Δ ΕΤΟΣ          
Επί πτυχίω          
         
3-7/9/2018 ΔΕΥΤΕΡΑ, 3/9/2018 ΤΡΙΤΗ, 4/9/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ, 5/9/2018 ΠΕΜΠΤΗ, 6/9/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 7/9/2018
09.00-12.00 Τ606 Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων, ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, 103 ΕΠ512 ΠΕΧ Υλικός Πολιτισμός (18ος – 20ός αιώνας), ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ, 102  Υ306 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων, ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, 101    
ΕΠ512 ΠΕΧ Υλικός Πολιτισμός (18ος – 20ός αιώνας), ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ, 102 
Υ403 Υ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΓΑΒΑΛΑ, 101
10.00-11.30
12.00-15.00 Τ706 Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα, ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, 101  Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων, ΓΑΒΑΛΑ (παρουσίαση εργασιών), 104 Τ806 Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου, ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, 103    Υ306 Πολυμεσικές Εφαρμογές, ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, 104 
Υ104 Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, ΓΑΒΑΛΑ (παράδοση εργασιών),  Γραφείο Διδάσκουσας,
13.00-15.00
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού, ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ, 101 
15.00-18.00 ΕΠ510 ΠΕΧ Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, ΓΑΒΑΛΑ, 102
15.00-16.30
εξέταση μόνο για άτομα επί πτυχίω
       
Υ109 Υ Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό, ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ, 101 
18.00-21.00 Π505 ΥΕ Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας, ΓΑΒΑΛΑ, 104
18.00-19.30 
    Y405 Υ Διδακτική της Πληροφορικής, ΤΣΩΛΗΣ, 101   
ΕΠ10 ΠΕE Λαϊκά Δρώμενα, Τελετουργίες και Αναπαραστάσεις, ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ, 102 Υ106 Υ Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών, ΤΣΩΛΗΣ, 103 
         
Α ΕΤΟΣ          
Β ΕΤΟΣ          
Γ ΕΤΟΣ          
Δ ΕΤΟΣ          
Επί πτυχίω          
         
10-15/9/2018 ΔΕΥΤΕΡΑ, 10/9/2018 ΤΡΙΤΗ, 11/9/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ, 12/9/2018 ΠΕΜΠΤΗ, 13/9/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 14/9/2018
09.00-12.00 Υ406 Υ Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι, ΤΣΩΛΗΣ, 103     Π805 ΥΕ Ιστορία και Νέες Τεχνολογίες, ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, 101
09.00-11.00 
Π802 ΥΕ Σύγχρονες Οπτικοποιήσεις της Αρχαιότητας, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, 101
Τ707 ΥΕ Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ, ΤΣΩΛΗΣ, 101 Υ301 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, 101  
Εξέταση μόνο για άτομα επί πτυχίω 
12.00-15.00 Τ606 Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων, ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, 104    Υ301 Ελληνική Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ός αιώνας, ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, 101
12.00-14.00
  Τ509 Προχωρημένα Θέματα Πολυμέσων, ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, 104
15.00-18.00 Υ206 Υ Δομημένος Προγραμματισμός, ΦΕΙΔΑΣ, 101  Υ404 Υ Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής, ΦΕΙΔΑΣ, 103  Π703 Επίμαχα και συγκρουσιακά ζητήματα της ιστορίας, ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, 101
15.00-17.00 
Υ202 Υ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, 101  
18.00-21.00 Υ307 Υ Οπτικός Προγραμματισμός, ΦΕΙΔΑΣ, 102  Τ510 YE Διάχυτος Υπολογισμός με Εφαρμογές στον Πολιτισμό, ΦΕΙΔΑΣ, 103  Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας), ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, 101
17.00-19.00 
ΕΠ509-ΕΠ01 ΠΕΧ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και σύγχρονες προσλήψεις της, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, 101  
         
Α ΕΤΟΣ          
Β ΕΤΟΣ          
Γ ΕΤΟΣ          
Δ ΕΤΟΣ          
Επί πτυχίω          
         
17-21/9/2018 ΔΕΥΤΕΡΑ, 17/9/2018 ΤΡΙΤΗ, 18/9/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ, 19/9/2018 ΠΕΜΠΤΗ, 20/9/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 21/9/2018
09.00-12.00 Υ101 Υ Αρχαία Ιστορία Ι, 101
 
Υ102 Υ Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τέχνη Ι, ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 101
(Α-Μ)
     
12.00-15.00 ΕΠ608 ΠΕΕ Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ, ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 101 Υ102 Υ Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τέχνη Ι, ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 101
(Ν-Ω)
Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, 101 Y303 Ιστορία των πολιτισμών, ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ, 101 Υ203 Υ Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι, ΖΑΡΡΑ, 103
Π803 ΥΕ Μεταβυζαντινός πολιτισμός, ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ, 102 Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία , ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ, 101
 
ΕΠ608 ΠΕΕ Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ, ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 101 ΕΠ02 Εισαγωγή στον Ιδιωτικό & Δημόσιο Βίο των Αρχαίων Ελλήνων, 101 ΕΠ609 ΠΕΕ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Τέχνη 18ος - 20ος αιώνας, ΖΑΡΡΑ, 103
 
ΕΠ511 Εισαγωγή στον βυζαντινό πολιτισμό, ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ, 102
 
Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, ΖΑΡΡΑ, 103
Εξέταση μόνο για άτομα επί πτυχίω 
ΕΠ511 Εισαγωγή στον βυζαντινό πολιτισμό, ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ, 102
 
15.00-18.00 Υ201 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη ΙΙ, ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 101
(Α-Μ)  
Π502 YE Αρχαιολογία της Αθήνας Ι, ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 101 T507 ΥΕ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, 104 Υ107 Υ Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Πολιτισμική Τεχνολογία , ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, 101  
ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, 103 Π504 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης ΙΙ, ΖΑΡΡΑ, 102
ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, 103 Π504 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης ΙΙ, ΖΑΡΡΑ, 102
18.00-21.00 Υ201 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη ΙΙ, ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 101
(Ν-Ω) 
Y504 Αρχαία Ιστορία ΙΙ, 101   Υ304 Υ Βάσεις Δεδομένων, ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΔΕΑΠΤ-Αμφ. 7,8,2  Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα, ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΔΕΑΠΤ-Αμφ. 7,8,2 
Π801 ΥΕ Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου, 101