Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018

Τελευταία ενημέρωση: 23/06/2018 00:47:10

  Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

         
Α ΕΤΟΣ          
Β ΕΤΟΣ          
Γ ΕΤΟΣ          
Δ ΕΤΟΣ          
Επί πτυχίω          

 

  ΔΕΥΤΕΡΑ, 11/6/2018 ΤΡΙΤΗ, 12/6/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ, 13/6/2018 ΠΕΜΠΤΗ, 14/6/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15/6/2018
09.00-12.00 Υ106 Υ
Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών
ΤΣΩΛΗΣ
101 
ΕΠ510 ΠΕΧ Νεοελληνική Αρχιτεκτονική
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
09.00-10.30
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ
Υ108 Υ Αγγλικά Ι
ΚΑΤΣΑΡΑ
103
ΕΠ611 ΠΕΕ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
101
Τ806 Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
101
Π805 ΥΕ Ιστορία και Νέες Τεχνολογίες
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
09.00-11.00
101
12.00-15.00 Υ403 Υ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
12.00-13.30
101
Υ301 Ελληνική Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ός αιώνας
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
11.00-13.00
101
Τ807 Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
102
Τ606 Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
102
 
Υ306 Πολυμεσικές Εφαρμογές
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
102
Π505 ΥΕ Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
13.30-15.00
102
Τ606 Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
103
Τ509 Προχωρημένα Θέματα Πολυμέσων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
102
15.00-18.00 Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
15.00-17.00
101
Τ706 Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
103
Τ508 ΥΕ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΚΟΥΤΣΟΜΠΊΝΑΣ
103
  Υ206 Υ Δομημένος Προγραμματισμός
ΦΕΙΔΑΣ 
101
Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ (παράδοση εργασιών)
Υ602 Αρχές Μάρκετινγκ
ΚΟΥΤΣΟΜΠΊΝΑΣ
103
Υ307 Υ Οπτικός Προγραμματισμός
ΦΕΙΔΑΣ 
101
18.00-21.00 Π703 Επίμαχα και συγκρουσιακά ζητήματα της ιστορίας
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
18.00-20.00
101
Υ207 Υ Αγγλικά ΙI
ΚΑΤΣΑΡΑ
101
Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
101
Υ406 Υ Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι
ΤΣΩΛΗΣ
102
Υ404 Υ Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
ΦΕΙΔΑΣ 
101
Y405 Υ Διδακτική της Πληροφορικής
ΤΣΩΛΗΣ
102
Τ707 ΥΕ Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ
ΤΣΩΛΗΣ
102
Τ510 YE Διάχυτος Υπολογισμός με Εφαρμογές στον Πολιτισμό
ΦΕΙΔΑΣ 
101
  ΔΕΥΤΕΡΑ, 18/6/2018 ΤΡΙΤΗ, 19/6/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ, 20/6/2018 ΠΕΜΠΤΗ, 21/6/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22/6/2018
09.00-12.00 Υ201 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη ΙΙ (Α-Μ)
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
101
Υ306 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
101
Π704 ΥΕ Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες
ΤΖΩΡΤΖΗ
102
  Π803 ΥΕ Μεταβυζαντινός πολιτισμός
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
101
Π504 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης ΙΙ
ΖΑΡΡΑ
102
Υ101 Υ Αρχαία Ιστορία Ι
102, 103
Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης
ΖΑΡΡΑ
102
12.00-15.00 Υ201 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη ΙΙ (Ν-Ω)
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
101
Π502 YE Αρχαιολογία της Αθήνας Ι
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
101
Π806 ΥΕ Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα
12.00-13.00
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΥΣΑΣ (παράδοση εργασιών)
Υ203 Υ Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι (Ν-Ω)
ΖΑΡΡΑ
101
Υ204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΚ
Y504 Αρχαία Ιστορία ΙΙ
102, 103
15.00-18.00 ΕΠ608 ΠΕΕ Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
101
Π807 YΕ Μουσειολογία και Μουσειογραφία
ΤΖΩΡΤΖΗ
101
T507 ΥΕ Ψηφιακή επεξεργασία ΙΙ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
103
ΕΠ609 ΠΕΕ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Τέχνη 18ος - 20ος αιώνας
ΖΑΡΡΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΥΣΑΣ (παράδοση εργασιών)
Υ204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΚ
ΕΠ608 ΠΕΕ Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
101
ΕΤ20 YE Ψηφιακή επεξεργασία ΙΙΙ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
103
ΕΠ511 Εισαγωγή στον βυζαντινό πολιτισμό
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
102
ΕΤ26 ΥΕ Ειδικά Θέματα σε Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΚ
ΕΠ02 Εισαγωγή στον Ιδιωτικό & Δημόσιο Βίο των Αρχαίων Ελλήνων
(δεν διδάχθηκε στο εαρινό 2017-18)
102, 103
18.00-21.00 Π801 ΥΕ Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου
102, 103
Υ302 Υ Μουσειολογία
ΤΖΩΡΤΖΗ
18.00-20.00
102
Υ107 Υ Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Πολιτισμική Τεχνολογία
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
103
Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
18.00-19.00
101
Υ204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΚ
Υ102 Υ Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τέχνη Ι
 ΔΑΜΑΣΚΟΣ
101
Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
101, 103
Y303 Ιστορία των πολιτισμών
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
18.00-19.00
101
  ΔΕΥΤΕΡΑ, 25/6/2018 ΤΡΙΤΗ, 26/6/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27/6/2018 ΠΕΜΠΤΗ, 28/6/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29/6/2018
09.00-12.00     ΕΠ10 ΠΕE Λαϊκά Δρώμενα, Τελετουργίες, Αναπαραστάσεις
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
101
Υ701 Υ Πολιτισμική Επικοινωνία
ΠΑΝΤΖΟΥ
9.00-11.00
101
Υ301 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
101
12.00-15.00 Y110 Υ Διακριτά Μαθηματικά
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΚ
  ΕΠ512 ΠΕΧ Υλικός Πολιτισμός (18ος – 20ός αιώνας)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
101
Υ402 Υ Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση
ΠΑΝΤΖΟΥ
12.00-14.00
101
Υ202 Υ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
101
15.00-18.00 Y110 Υ Διακριτά Μαθηματικά
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΚ
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
101
Π705 ΥΕ Πολιτισμική Διαχείριση
ΠΑΝΤΖΟΥ
101
ΕΠ509-ΕΠ01 ΠΕΧ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και σύγχρονες προσλήψεις της
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
104
Υ304 Υ Βάσεις Δεδομένων
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
T808 ΥΕ Θέματα Υπολογισμού στον Πολιτισμό
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΚ
18.00-21.00 Y110 Υ Διακριτά Μαθηματικά
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΥΚ
Υ109 Υ Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
101
ΕΠ06 ΠΕΕ Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών
ΠΑΝΤΖΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ (παράδοση εργασιών)
Π802 ΥΕ Σύγχρονες Οπτικοποιήσεις της Αρχαιότητας (Ν-Ω)
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
104
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο