Εύη Παπαϊωάννου
ΠΠΣ Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχική › Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός › Συγγράμματα

Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός

Συγγράμματα

Η ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, B. Chridtian, T. Griffiths

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86193640

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ, K. Rosen

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41954922