Εύη Παπαϊωάννου
ΠΠΣ Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχική › Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός › Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση

Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός

Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση

Η τελική βαθμολογία στο πλαίσιο του μαθήματος προκύπτει από:

(Α) Μελέτη και επίλυση ασκήσεων (ατομική εργασία) μετά τη συζήτηση κάθε θεματικής ενότητας εντός προθεσμίας μίας εβδομάδας και παρουσίαση των προτεινόμενων προσεγγίσεων στην τάξη. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και συνεισφέρει συνολικά κατά 40% στην τελική βαθμολογία.

  • Μη παράδοση εργασιών ή εκπρόθεσμη παράδοση ή παράδοση εργασιών που αποτελούν προϊόντα αντιγραφής συνεπάγονται άμεσα

    (α) αποτυχία (δηλ. βαθμό 0) στο μάθημα, και

    (β) μη δυνατότητα συμμετοχής στην τελική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου ή Ιουνίου (για άτομα επί πτυχίω) ή την αντίστοιχη Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους

  • Η βαθμολογία στις ασκήσεις ισχύει μόνο για τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου (για άτομα επί πτυχίω) και Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

(Β) Τελική εξέταση με μορφή take-home exam επί του συνόλου της ύλης κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου ή Ιουνίου (για άτομα επί πτυχίω) ή την αντίστοιχη Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους που - εφόσον λάβει προβιβάσιμη βαθμολογία - συνεισφέρει 60% στην τελική βαθμολογία.