Εύη Παπαϊωάννου
ΠΠΣ Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχική › Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός › Γενικές πληροφορίες

Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός

Γενικές πληροφορίες

Κωδικός μαθήματος: Τ808
Εξάμηνο: 8ο
Προγραμματισμένη ώρα και αίθουσα διαλέξεων: Παρασκευή, 15.00-18.00 | αίθουσα 104
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-2022

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο (α) τη μελέτη της ιστορίας της σύγχρονης εποχής της πληροφορίας και του πώς η τεχνολογία και οι πληροφορίες επηρεάζουν την ίδια τη φύση της ανθρώπινης συνείδησης και (β) τη χρήση προσεγγίσεων μέσω μεθόδων και εργαλείων της επιστήμης των υπολογιστών (όπως, θεωρία αυτομάτων και υπολογισμού, θεωρία παιγνίων, αλγόριθμους μάθησης) για τη μελέτη πολιτισμικών και κοινωνικών φαινομένων.

Υπολογιστικά μοντέλα από την επιστήμη των υπολογιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη μεγάλου εύρους πολιτισμικών προβλημάτων. Ενδεικτικά: (α) πεπερασμένα αυτόματα, κανονικές εκφράσεις και γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του συγγραφέα ενός κειμένου, (β) κυψελικά αυτόματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της προέλευσης ενός κειμένου ή των γλωσσικών επιδράσεων που εμφανίζει, (γ) ιδέες και τεχνικές από τη θεωρία παιγνίων μπορούν να εφαρμοστούν για τη μελέτη προβλημάτων όπως η κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών για τη διευκόλυνση διεθνούς συνεργασίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ομάδες με εθνολογική ποικιλότητα, η λήψη αποφάσεων σε πλαίσια με ετερογενή πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι:

Γεωμετρία, Μαθηματικά, Τέχνη: John Edmark