Εύη Παπαϊωάννου
ΠΠΣ Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχική › Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός › Διαλέξεις

Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός

Διαλέξεις

Εισαγωγή

Απεικόνιση δεδομένων: Γραφήματα [Διαφάνειες]

Απεικόνιση δεδομένων: Δένδρα [Διαφάνειες]

Μοντελοποίηση υπολογισμού: Γραμματικές [Διαφάνειες]

Μοντελοποίηση υπολογισμού: Πεπερασμένα αυτόματα [Διαφάνειες]

Μοντελοποίηση υπολογισμού: Κανονικές εκφράσεις [Διαφάνειες]

Αλγοριθμικές προσεγγίσεις Ι [Διαφάνειες

Αλγοριθμικές προσεγγίσεις ΙΙ [Διαφάνειες]

Παράδοση τελικής εργασίας