Εύη Παπαϊωάννου
ΠΠΣ Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχική › Διακριτά Μαθηματικά › Συγγράμματα

Διακριτά Μαθηματικά

Συγγράμματα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ, K. Rosen (Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Παναγιώτης Μποζάνης, Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος)

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77106820

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, D. Hunter (Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Φωτάκης Δημήτρης, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΜΠ και Κοντογιάννης Σπύρος, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86055409

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Γ. Βουτσαδάκης, Λ. Κυρούσης, Χρ. Μπούρας, Π. Σπυράκης

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31192