Εύη Παπαϊωάννου
ΠΠΣ Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχική › Εισαγωγή στους Αλγόριθμους › Συγγράμματα

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους

Συγγράμματα

9 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, John MacCοrmick, (Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Εύη Παπαϊωάννου, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών)

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657158


ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, Παναγιώτης Μποζάνης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369726