Εύη Παπαϊωάννου
ΠΠΣ Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχική › Αλγοριθμικά Θέματα Ασύρματων Δικτύων › Γενικές πληροφορίες

Αλγοριθμικά Θέματα Ασύρματων Δικτύων

Γενικές πληροφορίες

Κωδικός μαθήματος: ET713
Εξάμηνο: 7ο
Προγραμματισμένη ώρα online διαλέξεων: Δευτέρα, 15.00-18.00
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-2021

Τα ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών επηρεάζουν πλέον καθοριστικά σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης οικονομικής (π.χ., ηλεκτρονικό εμπόριο), πολιτικής (π.χ., εκλογές) και κοινωνικής ζωής (π.χ., σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα), δηλαδή το σύγχρονο πολιτισμό. Ωστόσο, τα ασύρματα δίκτυα παρουσιάζουν πολλούς περιορισμούς - και αντίστοιχες σχεδιαστικές προκλήσεις - σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ενσύρματα δίκτυα. Οι ασύρματες συσκευές λειτουργούν με μπαταρίες και διαθέτουν περιορισμένη μνήμη και περιορισμένες υπολογιστικές δυνατότητες. Ασύρματη επικοινωνία μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα μόνο μεταξύ κοντινών συσκευών. Επιπλέον, η επικοινωνία σε ασύρματα δίκτυα κοστίζει σημαντικά σε ενέργεια η οποία - εξ ορισμού - είναι περιορισμένη.

Στο πλαίσιο του μαθήματος ασχολούμαστε με διάφορες κατηγορίες ασύρματων δικτύων, όπως κυψελικά, αδόμητα (ad hoc), ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN). Μελετούμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά των δικτύων αυτών καθώς και ζητήματα αποδοτικής σχεδίασης δίνοντας έμφαση σε αλγοριθμικά θέματα ελέγχου τοπολογίας, δρομολόγησης, κατανεμημένου υπολογισμού, αποδοτικής διαχείρισης πόρων (όπως ενέργεια και φάσμα συχνοτήτων). Παρουσιάζουμε εφαρμογές και επιδράσεις κινητών και ασύρματων δικτύων στη διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος. Συμπληρωματικά, ασχολούμαστε με σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών κινητού ιστού αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες.