Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018

  Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

         
Α ΕΤΟΣ          
Β ΕΤΟΣ          
Γ ΕΤΟΣ          
Δ ΕΤΟΣ          
Επί πτυχίω          
         
22/1-26/1/2018 ΔΕΥΤΕΡΑ, 22/1/2018 ΤΡΙΤΗ, 23/1/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ, 24/1/2018 ΠΕΜΠΤΗ, 25/1/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 26/1/2018
09.00-12.00 Y306 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων, ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, 101 T706 Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα, ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, 103 Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού, ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ, 104 Π704 ΥΕ Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες, ΤΖΩΡΤΖΗ, 101  Υ304 Υ Βάσεις Δεδομένων
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
Υ403 Υ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, 104
10.30-12.00
12.00-15.00 Y110 Υ Διακριτά Μαθηματικά
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΥΚ
T806 Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου, ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, 103 Υ302 Υ Μουσειολογία, ΤΖΩΡΤΖΗ
12.00 - 14.00
101 και 102

(Γ’ έτος + επί πτυχίω, προηγούμενα έτη)
ΕΠ610 ΠΕΕ Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα, ΤΖΩΡΤΖΗ, κατάθεση εργασιών, γραφείο διδάσκουσας
12.00 -13.00 
Υ204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΥΚ
T606 Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων, ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ), 103 Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων, ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, γραφείο διδάσκουσας
13.00-14.30
ΕΠ10 ΠΕE Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις, ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ, 104
15.00-18.00 Y110 Υ Διακριτά Μαθηματικά
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΥΚ
Υ109 Υ Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ, 101
Υ302 Υ Μουσειολογία, ΤΖΩΡΤΖΗ
14.00 - 16.00  
102, 103, 104
(μόνο Β΄ έτος)

 
Υ204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΥΚ
T808 ΥΕ Θέματα Υπολογισμού στον Πολιτισμό, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΥΚ Π505 ΥΕ Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας, ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ 
15.00-16.30
101
(Γ’ έτος)
ΕΤ26 ΥΕ Ειδικά Θέματα σε Kινητά και Aσύρματα Δίκτυα, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΥΚ
18.00-21.00 Y110 Υ Διακριτά Μαθηματικά
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΥΚ
ΕΠ512 ΠΕΧ Υλικός Πολιτισμός (18ος – 20ός αιώνας)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
101
Π807 YΕ Μουσειολογία και Μουσειογραφία, ΤΖΩΡΤΖΗ, 102
16.00 - 19.00  
  Υ204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΥΚ
ΕΠ512 ΠΕΧ Υλικός Πολιτισμός (18ος – 20ός αιώνας)
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
101
Υ104 Υ Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, επιβλέπουσα: ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, γραφείο διδάσκουσας
18.00-19.30 
  ΕΠ510 ΠΕΧ Νεοελληνική Αρχιτεκτονική 19ος-20ός αιώνας, ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, 104
19.30-21.00
         
Α ΕΤΟΣ          
Β ΕΤΟΣ          
Γ ΕΤΟΣ          
Δ ΕΤΟΣ          
Επί πτυχίω          
         
29/1-2/2/2018 ΔΕΥΤΕΡΑ, 29/1/2018 ΤΡΙΤΗ, 30/1/2018
ΑΡΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ, 31/1/2018 ΠΕΜΠΤΗ, 1/2/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 2/2/2018
09.00-12.00 Τ707 ΥΕ Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ
ΤΣΩΛΗΣ, 104
ΑΡΓΙΑ   Υ601 ΕΠ611 ΠΕΕ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ, 102 Υ701 Υ Πολιτισμική Επικοινωνία, ΠΑΝΤΖΟΥ, 101
Y405 Υ Διδακτική της Πληροφορικής, ΤΣΩΛΗΣ, 104 Υ602 Αρχές Μάρκετινγκ, ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ, 102
12.00-15.00 Υ107 Υ Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Πολιτισμική Τεχνολογία, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, 101 Τ807 Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων, ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, 104 Π705 ΥΕ Πολιτισμική Διαχείριση, ΠΑΝΤΖΟΥ, 101 ΕΠ06 ΠΕΕ Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών, ΠΑΝΤΖΟΥ, παράδοση εργασιών, γραφείο διδάσκουσας
Υ305 Πολυμεσικές Εφαρμογές, ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, 101 Π705 ΥΕ Πολιτισμική Διαχείριση, ΠΑΝΤΖΟΥ, 101
15.00-18.00 T507 ΥΕ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, 101 Υ702 Υ Πιθανότητες και Στατιστική, ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ, 101  Υ402 Υ Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση, ΠΑΝΤΖΟΥ, 101 Υ404 Υ Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής, ΦΕΙΔΑΣ, 101
 
  Υ307 Υ Οπτικός Προγραμματισμός, ΦΕΙΔΑΣ, 101
 
18.00-21.00 Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, 101 Τ508 ΥΕ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ, 102 Υ106 Υ
Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών, ΤΣΩΛΗΣ, 101
Υ206 Υ Δομημένος Προγραμματισμός, ΦΕΙΔΑΣ, 101
 
ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, 101 Υ406 Υ Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι, ΤΣΩΛΗΣ, 101 Τ510 YE Διάχυτος Υπολογισμός και Εφαρμογές στον Πολιτισμό, ΦΕΙΔΑΣ,
101
 
         
Α ΕΤΟΣ          
Β ΕΤΟΣ          
Γ ΕΤΟΣ          
Δ ΕΤΟΣ          
Επί πτυχίω          
         
5/2-9/2/2018 ΔΕΥΤΕΡΑ, 5/2/2018 ΤΡΙΤΗ, 6/2/2018 ΤΕΤΑΡΤΗ, 7/2/2018 ΠΕΜΠΤΗ, 8/2/2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 9/2/2018
09.00-12.00   ΕΠ511 Εισαγωγή στον βυζαντινό πολιτισμό, ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ, 101 Π805 Ιστορία και Νέες Τεχνολογίες, ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, 102
09.00-11.00
Υ207 Υ Αγγλικά ΙΙ, ΚΑΤΣΑΡΑ, 101
 
Y504 Αρχαία Ιστορία ΙΙ,
103
 
        Π502 YE Αρχαιολογία της Αθήνας Ι, ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 101
  Υ203 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι, ΖΑΡΡΑ, 103      Π502 YE Αρχαιολογία της Αθήνας Ι, ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 101
         
12.00-15.00 Y303 Ιστορία των πολιτισμών, ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ, 101 Υ301 Ελληνική Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ός αιώνας, ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, 101
14.00-16.00
Υ202 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, 101

 
Τ606 Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων, ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, 104 Υ101 Υ Αρχαία Ιστορία Ι
101, 102, 103
 
      Τ509 Προχωρημένα θέματα πολυμέσων, ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, 104  
ΕΠ 609 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Τέχνη 18ος - 20ός αιώνας, ΖΑΡΡΑ, 102   Υ301 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, 101  Υ201 Υ Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τέχνη ΙΙ, ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 101   
         
Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, ΖΑΡΡΑ, 102        
15.00-18.00 Π603 Πολιτισμική θεωρία, ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ, 101 Π703 Επίμαχα και συγκρουσιακά ζητήματα της ιστορίας, ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, 101
16.00-18.00
ΕΠ509-ΕΠ01 ΠΕΧ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και σύγχρονες προσλήψεις της, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, 101 Υ102 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη Ι, ΔΑΜΑΣΚΟΣ
τμήμα Α-Μ, 101
ΕΠ608 ΠΕΕ Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ, ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 101
Π803 Μεταβυζαντινός πολιτισμός, ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ, 101       Π801 Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου, 101
Π504 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης ΙΙ, ΖΑΡΡΑ, 102, 103        
18.00-21.00   Π601 Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος-20ός αιώνας, ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, 101
18.00-20.00
Π802 ΥΕ Σύγχρονες Οπτικοποιήσεις της Αρχαιότητας (Α-Μ), ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, 104 Υ102 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη Ι, ΔΑΜΑΣΚΟΣ
τμήμα Ν-Ω, 101
ΕΠ02 Εισαγωγή στον Ιδιωτικό & Δημόσιο Βίο των Αρχαίων Ελλήνων, 102
    Υ108 Υ Αγγλικά Ι, ΚΑΤΣΑΡΑ, 101