Ωρολόγιο Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2018

  Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Α έτος
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-12.00   Υ203 Υ Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι (Ν-Ω)
ΖΑΡΡΑ
104
Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
104
Υ201 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
101
 
12.00-15.00     Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)
12.00-14.00
Υ207 Υ
Αγγλικά ΙI
ΚΑΤΣΑΡΑ
101
Υ202 Υ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
101
15.00-18.00 Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
101
      Υ206 Υ Δομημένος Προγραμματισμός
ΦΕΙΔΑΣ
101
18.00-21.00          
Β έτος
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-12.00 Υ406 Υ Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι ΤΣΩΛΗΣ
104
Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
101
Υ403 Υ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΓΑΒΑΛΑ
104
 
   
12.00-15.00 Υ404 Υ Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
ΦΕΙΔΑΣ
102
  Υ402 Υ Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση
ΠΑΝΤΖΟΥ
104
   
15.00-18.00          
18.00-21.00       Y405 Υ Διδακτική της Πληροφορικής
ΤΣΩΛΗΣ
104
 
Γ έτος
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-12.00 Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων  (Εργαστήριο)
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
Εργαστήριο Η/Υ
10.00-12.00  
Τ605 ΥΕ Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
Εργαστήριο Η/Υ
09.00-13.00
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων (Θεωρία)
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
101

 
Π807 YΕ Μουσειολογία και Μουσειογραφία: Επιμέλεια και σχεδιασμός Εκθέσεων
ΤΖΩΡΤΖΗ
104
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
12.00-15.00 ΕΠ609 ΠΕΕ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Τέχνη 18ος - 20ος αιώνας
ΖΑΡΡΑ
104
Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
103
     
15.00-18.00 ΕΠ611 ΠΕΕ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
102
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
102
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
Εργαστήριο Η/Υ
15.00-17.00
   
18.00-21.00 Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
103
ΕΠ06 ΠΕΕ Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών (Οι φοιτήτριες/τές του Γ’ έτους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης μπορούν να επιλέξουν το μάθημα)
ΠΑΝΤΖΟΥ
102
ΕΠ608 ΠΕΕ Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
104
   
Δ έτος
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-12.00   Τ806 ΥΕ Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
103
Π805 ΥΕ Ιστορία και Νέες Τεχνολογίες
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
103
Τ807 ΥΕ Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
Εργαστήριο Η/Υ
09.00-13.00
 
Π803 ΥΕ Μεταβυζαντινός Πολιτισμός ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
103
12.00-15.00   Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΓΑΒΑΛΑ
104
ΕΠ10 ΠΕE Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
102
   
15.00-18.00   ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
102
Π806 ΥΕ Μουσεία: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα
ΤΖΩΡΤΖΗ
102
  T808 ΥΕ Θέματα Υπολογισμού στον Πολιτισμό
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
103
18.00-21.00   ΕΠ06 ΠΕΕ Ανάδειξη και Προβολή Πολιτισμικών Αγαθών (Οι φοιτήτριες/τές του Γ’ έτους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης μπορούν να επιλέξουν το μάθημα)
ΠΑΝΤΖΟΥ
102
ΕΠ608 ΠΕΕ Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
104
(και για τους φοιτητές του 4ου έτους)
Π802 ΥΕ Σύγχρονες Οπτικοποιήσεις της Αρχαιότητας (N-Ω)
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
102
 
ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 2)
18.00-20.00
Π801 ΥΕ Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου
103