Ωρολόγιο Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2019

Τελευταία ενημέρωση: 23/05/2019 23:56:40

  Εκτυπώσιμη μορφή [pdf]

Α έτος
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-12.00   Υ203 Υ Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι
ΖΑΡΡΑ (από 6.5.2019)
104
Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
101
   
12.00-15.00     Υ205 Υ Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)
12.00-14.00
Υ207 Υ
Αγγλικά για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς
ΚΑΤΣΑΡΑ
101
Υ202 Υ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
101
15.00-18.00 Y204 Υ Εισαγωγή στους Αλγόριθμους
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
101
  Υ201 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
101
  Υ206 Υ Δομημένος Προγραμματισμός
ΦΕΙΔΑΣ
101
18.00-21.00 Υ203 Υ Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι
ΖΑΡΡΑ (από 6.5.2019)
104,102
15.00-21.00
       
Β έτος
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-12.00     Υ403 Υ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΓΑΒΑΛΑ
102
 
   
12.00-15.00 Υ404 Υ Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
ΦΕΙΔΑΣ
102
Υ401 Υ Πιθανότητες και Στατιστική ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
101 & Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 1)
Υ402 Υ Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση
ΠΑΝΤΖΟΥ
104
   
15.00-18.00          
18.00-21.00 Υ406 Υ Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι ΤΣΩΛΗΣ
104
    Y405 Υ Διδακτική της Πληροφορικής
ΤΣΩΛΗΣ
104
 
Γ έτος
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-12.00   Τ605 ΥΕ Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
Εργαστήριο Η/Υ
09.00-13.00
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων (Θεωρία)
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
104
ΕΠ610 ΠΕΕ Μουσεία-Προκλήσεις στον 21ο αιώνα
ΤΖΩΡΤΖΗ
104
Τ601 ΤΕΕ Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΑΠΤ-Αμφιθέατρο
12.00-15.00 ΕΠ609 ΠΕΕ Ελληνική Τέχνη 18ος - 20ός αιώνας
ΖΑΡΡΑ (από 6.5.2019)
104
ΕΠ609 ΠΕΕ Ελληνική Τέχνη 18ος - 20ός αιώνας
ΖΑΡΡΑ (από 6.5.2019)
103
Τ606 ΥΕ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων  (Εργαστήριο)
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
Εργαστήριο Η/Υ
12.00-14.00  
ΕΠ608 ΠΕΕ Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ
104
 
15.00-18.00 ΕΠ611 ΠΕΕ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
102
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
102
Π602 YE Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
Εργαστήριο Η/Υ
15.00-17.00
ΕΠ612 ΠΕΕ Χώρος και Πολιτισμός. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις
ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ
101
 
18.00-21.00 Π603 YE Πολιτισμική Θεωρία ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
103
Π601 YE Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ός αιώνας)
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
103
     
Δ έτος
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-12.00 Τ806 ΥΕ Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
103
ΕΠ811 ΠΕΕ Στοιχεία Μεταβυζαντινού και Οθωμανικού Πολιτισμού
ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
103
ΕΠ809 ΠΕΕ Σύγχρονη Ιστορία και Κινηματογράφος
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
103
Τ807 ΥΕ Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
Εργαστήριο Η/Υ
09.00-13.00
ΕΠ807 ΠΕΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία
ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ
Εργαστήριο Η/Υ
12.00-15.00   Π804 ΥΕ Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων
ΓΑΒΑΛΑ
104
ΕΠ810 ΠΕΕ Λαϊκά δρώμενα, τελετουργίες και αναπαραστάσεις
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
102
   
15.00-18.00   ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
102
Π802 ΥΕ Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες
ΤΖΩΡΤΖΗ
104
  T808 ΥΕ Υπολογιστική Επιστήμη και Πολιτισμός
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
103
Π801 ΥΕ Πολιτισμική Επικοινωνία
ΠΑΝΤΖΟΥ
102
18.00-21.00   ΕΤ20 YE Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Εργαστήριο Η/Υ (Εργαστήριο 2)
18.00-20.00
  ΕΠ808 ΠΕΕ Σύγχρονες Οπτικοποιήσεις της Αρχαιότητας
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
102