ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

Γεώργιος Στ.  Παυλίδης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Προσωπικές πληροφορίες
 2. Σπουδές
 3. Γνωστικά αντικείμενα
 4. Ακαδημαϊκές θέσεις
 5. Επαγγελματική εμπειρία
 6. Εκπαιδευτικό έργο
 7. Καθοδήγηση διδακτορικών διατριβών
 8. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών
 9. Δημιουργία και λειτουργία εργαστηρίων
 10. Άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες
 11. Ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα
 12. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 13. Βιβλία, επετηρίδα και συλλογικοί τόμοι
 14. Συμμετοχή σε συνέδρια


1. Προσωπικές πληροφορίες

Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής


Διευθυντής

Εργαστήριο Πληροφορικών Συστημάτων και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης

2. Σπουδές

Οκτώβριος 1978    Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας

     Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (Βουλγαρία)

Ιούνιος 1983         Πανεπιστήμιο της Σόφιας

     Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιχειρησιακή έρευνα

Τίτλος: THEMIS : Heuristic, Decision Making Modelling Language for Multilevel Information Systems

3. Γνωστικά Αντικείμενα


Φιλοσοφία της τεχνολογίας, τεχνολογική στρατηγική και πολιτική

Τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού

Πληροφοριακάσυστήματα: Management, Transaction processing, Expert, Decision support, Executive Information systems

Πληροφοριακάπεριβάλλοντα: Personal, Social, Professional, Data warehouse Workgroup, Business intelligence 

Επιχειρησιακή τεχνολογία (ERP, CRM, Data warehouse, DMS)

Ηλεκτρονική κοινωνικο-πολιτική ολοκλήρωση

Μοντελοποίηση απαιτήσεων και διαδικασιών ανάπτυξης συστημάτων

Μορφές οργάνωσης, περιβάλλοντα διεξαγωγής, εργαλεία και αντικείμενα εκπαίδευσης

Τεχνικές πρόληψης, πρότυπα και συστήματα ασφάλειας τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών

 


4. Ακαδημαϊκές θέσεις

1979-1983     Central Institute for Research & Design

                       Σόφια, Βουλγαρία


Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μαθηματικού προγραμματισμού παραγωγικών μονάδων

Επιστημονικός συνεργάτης


1979-1983     Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας

    Σόφια, Βουλγαρία

Τμήμα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Οικονομικών Πληροφοριών

Επισκέπτης Καθηγητής


1980-1983     Postgraduate Center for Social Informatics

Σόφια, Βουλγαρία

Έκτακτος Καθηγητής

Μέλος ερευνητικών ομάδων


1985-2001     Πανεπιστήμιο Πατρών


                       Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής


Ειδικός Επιστήμονας (ΠΔ/407, έως το 1988)

Επίκουρος, Αναπληρωτής και Τακτικός Καθηγητής


1987-2003     Πανεπιστήμιο Πατρών


Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής


Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών


Καθηγητής και Ερευνητικός Υπεύθυνος Προγραμμάτων

                     Διευθυντής Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης

2003-2009     Πανεπιστήμιο Πατρών

                       Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καθηγητής και Πρόεδρος (2004-2008)

Διευθυντής Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης


2009-σήμερα  Πανεπιστήμιο Πατρών


Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής


Καθηγητής

 

5. Επαγγελματική εμπειρία

 

1989-2009     Δήμος Πατρέων

                       Επιστημονικός υπεύθυνος (1989) και ερευνητής στα πλαίσια μιας πολύχρονης συνεργασίας με τη Δημοτική αρχή που οδηγεί στην μηχανοργάνωση του Ληξιαρχείου (1990) και αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο έργο της Επιτροπής ερευνών με γνωστικό αντικείμενο την αξιολόγηση, την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού


2000-2002     Βουλή των Ελλήνων

                       Εισηγητής στη διακομματική επιτροπή για έργα πολύς μεγάλης αξίας με αντικείμενο την μηχανοργάνωση διαφόρων δημοσίων οργανισμών (TAXIS, ΙΚΑ, Τελωνεία κ.ά.)

2000-σήμερα  Athens Network of Collaborating Experts NGO

Mη- κυβερνητική & Μη- κερδοσκοπική οργάνωση

Πρόεδρος και Επιστημονικός Υπεύθυνος  

1987-2001     Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Επιστημονικός υπεύθυνος έργων της Επιτροπής Ερευνών με γνωστικό αντικείμενο τον ορισμό ICT στρατηγικής για τις ανάγκες:

όπως και για την αναδιοργάνωση, εξυγίανση και ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές, στελέχωση, σχεδιασμός ή προμήθεια λογισμικού κ.λπ.)

1990-1994     ΙNTRASOFT Α.Ε.

Διεύθυνση αναπτυξιακών έργων

1984-1986     PYRAMIS  S. A.

                       Διεύθυνση Πληροφορικής της Ιονικής Τράπεζας

                       Τμήμα Συστημικής υποστήριξης (System Support)

 

6. Εκπαιδευτικό έργο


Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων στα Τμήματα του παν/μίου Πατρών:
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδασκαλία μαθημάτων στα Μεταπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων
 1. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Νέες Τεχνικές Διοίκησης)
 2. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών)
 3. Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
όπως και στο Πανεπιστήμιο Taras Shevchenko (Κιέβου, Ουκρανία), σε Πανεπιστήμια της Μόσχας, στο Κέντρο σπουδών σε θέματα Κοινωνικής Πληροφορικής της Βουλγαρίας, στο Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας της Βουλγαρίας και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα μαθήματα:

7. Καθοδήγηση Διδακτορικών διατριβών

Έχουν ολοκληρωθεί 6 (έξι) διδακτορικές διατριβές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες δύο σοβαρές υποψηφιότητες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι διδάκτορες σήμερα είναι μέλη ΔΕΠ (ΕΑΠ - Αχιλλέας Καμέας, Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ανδρέας Ανδρέου, ΤΕΙ Καβάλας - Αστέριος Παπαδημητρίου, ΤΕΙ Λάρισας - Παναγιώτης Φιτσιλής, ΤΕΙ Πατρών - κα Έφη Μούρτου, Διευθύντρια Πληροφορικής Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας).


8. Επίβλεψη Μεταπτυχιακών και Διπλωματικών εργασιών

 

Οι εργασίες έχουν υλοποιηθεί μέσα στα Τμήματα του παν/μίου Πατρών και :

Ενδεικτικά αξίζει να σημειωθεί η περίπτωση των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σπ. Σαριδιαννίδη και Ε. Κατσαμάκα, η Διπλωματική Εργασία των οποίων εκπονήθηκε στην Vodafon με θέμα την επιρροή της συνεργατικής τεχνολογίας στην διαδικασία αναδιοργάνωσης (Α Μeasured Based BPR Methodology, which Exploits Workflow Systems).

Εν συνεχεία διακρίθηκαν ταυτόχρονα από το London School of Economics και το Ίδρυμα Μποδοσάκη με σχετικές υποτροφίες.

Μετά την αποπεράτωση των μεταπτυχιακών του σπουδών στο LSE ο Ε. Κατσαμάκας διακρίθηκε από το NYU STERN (650 υποψηφιότητες για 22 θέσεις), όπου τώρα εκπονεί τη Διδακτορική του Διατριβή.

9. Δημιουργία και λειτουργία εργαστηρίων

Δημιούργησε και σήμερα διευθύνει το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια του οποίου εκπονούνται ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. Το ίδιο συνέβη και στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

 

10. Άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες

       Ενεργή συμμετοχή στην ίδρυση και ανάπτυξη των Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως και του Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα).

       Επί χρόνια μέλος:

 1. της Συγκλήτου, ως εκπρόσωπος των αναπληρωτών καθηγητών και ως Πρόεδρος,
 2. της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του νεοσύστατου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 3. της συντονιστικής επιτροπής του Κέντρου Έρευνας Τεχνητής Νοημοσύνης,
 4. διαφόρων επιτροπών με αντικείμενο την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του ιδρύματος, την διδασκαλία ξένων γλωσσών (ρώσικα), την Κοινωνία της Πληροφορίας κ.ά.

      Συμμετοχή σε εισηγητικές επιτροπές, όπως και σε επιστημονικές επιτροπές της Βουλής, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του ΕΛ.Ο.Τ, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ε.ΚΕ.ΒΙ., της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, του ΤΕΕ και πολλών άλλων φορέων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.


     Ως Πρόεδρος Τμήματος και ως Επιστημονικός υπεύθυνος αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων έχει οργανώσει συνέδρια και ημερίδες.


      Εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στις εργασίες του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (1) για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού και (2) την αναγνώριση της ισοτιμίας του διπλώματος των Ελληνικών με το δίπλωμα MScE (Master) των Αγγλοσαξονικών Πολυτεχνείων.


11. Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα
Κάθε έργο από την λίστα που ακολουθεί παρήγαγε εμπειρίες, δημοσιεύσεις, πρωτότυπο υλικό, λογισμικό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τελικών προϊόντων. Τα στοιχεία ορισμένων έργων - τίτλος, διάρκεια και φορέας χρηματοδότησης -, που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν ως εξής:
 1. Κατάρτιση Ενιαίου, Στρατηγικού και Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης του Δήμου Πατρέων και Όλων των Νομικών του Προσώπων
 2. e-University: Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης & Συναλλαγών του Πολίτη
 3. e-PRODAT: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Προστασία Δεδομένων σε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και Πόλεις
 4. VALETourism: Διάχυση νέας γνώσης σχετικά με τον Τουρισμό από προγράμματα Leonardo Da Vinci σε νέες χώρες και αγορές
 5. Μελέτη και Έρευνα Αγοράς για Dataware house και Customer Relationships Management Συστήματα
 6. Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Προϋπολογισμού - Απολογισμού
 7. ΔΙΟΓΕΝΗΣ: Σύστημα Αυτόματης Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Κανόνων και Εξαγωγής Συμπερασμάτων από την Βάση Δεδομένων της PanaVox

2007-σήμερα, Δήμος Πατρέων

2006-σήμερα, Κοινωνία της Πληροφορίας

2006-2008, ΙΝΤΕREG II (ΥΠΕΘΟ)

2005-2007, ΙΝΤΕREG II (ΥΠΕΘΟ)

2004-2006, Δ/νση Σχεδιασμού & Marketing, Τράπεζα Αττικής

2003-2005, Δ/νση Πληροφορικής, Τράπεζα Αττικής

2000-2003, ΕΠΕΤ ΙΙ, Υποπρόγραμμα 1.3 (ΓΓΕΤ)

 

12. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά


Ακολουθεί λίστα με δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το 1990:


13. Βιβλία, Επετηρίδα και συμμετοχή σε Συλλογικούς τόμους


 1. Συμμετοχή σε συλλογικό τόμο (με Γ. Ανδρουλάκη)
 2. Επιστημονική επεξεργασία συλλογικού τόμου με τίτλο:
 3. Βιβλίο με τίτλο Ολοκληρωμένη Τεχνολογία Πληροφορικής, Εκδ. GUTEMBERG, Αθήνα, 2001
 4. Κεφάλαιο στο βιβλίο Parallel Processing for Artificial Intelligence, εκδόσεις Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland), Editors: Geller J., Kitano H. and C. Suttner, 1997 (με Ι. Σταματίου και Β. Βουτσινά)
 5. Κεφάλαιο στο Lecture Notes in Computer Science: Perspectives of System Informatics, Editors: Bjorner D., Broy M. and Igor Pottosin, Springer-Verlang, μετίτλο: Automatic Analysis, Verification and Synthesis of Rule-Based Real-Time Decision Making Systems with Machine Learning Assistance, Vol. 1181, 1996 (με Στ. Παπαδημητρίου και Β. Βουτσινά)
   A Κεφάλαιο στο Lecture Notes in Computer Science, Editors: Bass L., Gornoster Y. and C. Unger, με τίτλο: Coupling interaction specification with functionality description, Vol. 753, 1993 (με Αχ. Καμέα και Στ. Παπαδημητρίου)

Συσχέτιση Παραγόντων στις Περιπτώσεις Outsourcing, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Επιστημονική Επετηρίδα προς τιμήν του Καθ. Αντώνη Παναγιωτόπουλο, 2006

Νέες Τεχνολογίες, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Βιβλίο, Εκδ. ΖΗΤΗ & Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 2004 (με Ν. Λέανδρο)

 

14. Συμμετοχή σε συνέδρια με κριτές


Ακολουθεί λίστα με την συμμετοχή σε συνέδρια μετά το 1990: