Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου                                                              English | Greek

Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα
URL: http://www.ceid.upatras.gr/faculty/vasilis
Email: vasilis at ceid dot upatras dot gr
Τηλ: 2610-996993
 

Fax: 2610-969018

Ώρες συναντήσεων με φοιτητές: Δευτέρα 11:00-1:00 και Τετάρτη 1.00-2.00

 


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και Γνώσης, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα, Εξόρυξη Δεδομένων,

Αναγνώριση Προτύπων, Συμπίεση Δεδομένων, Βιοιατρική Πληροφορική, Πολυμέσα.

 

Δημοσιεύσεις

Google scholar citations


Σπουδές

Διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Μαίρηλαντ, Κομητεία Βαλτιμόρης, ΗΠΑ, 1997
Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Μαίρηλαντ, Κομητεία Βαλτιμόρης, ΗΠΑ, 1995
Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1991


Μαθήματα