Ευάγγελος Στεφανόπουλος - Vangelis Stefanopoulos

Professor

Department of Computer Engineering & Informatics, School of Engineering, University of Patras


Επικοινωνία

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 Ρίο, Πάτρα
Τηλ: 2610 996913
Email: vstefan [at] ceid.upatras.gr

Contact information

Department of Computer Engineering & Informatics
School of Engineering
University of Patras
GR 26504 Rio - Patras, Greece
Tel: +30 2610 996913
Email: vstefan [at] ceid.upatras.gr


Education

ResearchΔιδασκαλία 2019-2020

Χειμερινό εξάμηνο: (1) Μαθηματικά Ι, (2) Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, (ΠΠΣ) Τμήμα Μαθηματικών
Ώρες γραφείου:  Δευτέρα 09:00-11:00, Τρίτη 13:00-14:00 (όποτε δεν υπάρχει συνέλευση), ή κατόπιν συνεννόησης


Curriculum Vitae

Publications - Δημοσιεύσεις

Lecture Notes - Σημειώσεις