Ευάγγελος Στεφανόπουλος - Vangelis Stefanopoulos

Professor

Department of Computer Engineering & Informatics, School of Engineering, University of Patras


Επικοινωνία

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 Ρίο, Πάτρα
Τηλ: 2610 996913
Email: vstefan [at] ceid.upatras.gr

Contact information

Department of Computer Engineering & Informatics
School of Engineering
University of Patras
GR 26504 Rio - Patras, Greece
Tel: +30 2610 996913
Email: vstefan [at] ceid.upatras.gr


Education

ResearchΔιδασκαλία 2022-2023

Xειμερινό εξάμηνο: Γραμμική Άλγεβρα (συνδιδασκαλία με τον καθηγητή Ε. Γαλλόπουλο)
Εαρινό εξάμηνο: Γενικά Μαθηματικά Ι, Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα Υλοποίησης (συνδιδασκαλία με τον καθηγητή Ε. Γαλλόπουλο)
Ώρες γραφείου:  Δευτέρα 16:00-17:00, Πέμπτη 15:00-17:00, ή κατόπιν συννενοήσης