Ευάγγελος Στεφανόπουλος - Vangelis Stefanopoulos

Professor

Department of Computer Engineering & Informatics, School of Engineering, University of Patras


Επικοινωνία

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 Ρίο, Πάτρα
Τηλ: 2610 996913
Email: vstefan [at] ceid.upatras.gr

Contact information

Department of Computer Engineering & Informatics
School of Engineering
University of Patras
GR 26504 Rio - Patras, Greece
Tel: +30 2610 996913
Email: vstefan [at] ceid.upatras.gr


Education

ResearchΔιδασκαλία 2018-2019

Εαρινό εξάμηνο: (1) Γραμμική Άλγεβρα, (2) Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα Υλοποίησης
Συνδιδασκαλία των (1) και (2) με τον καθηγητή δρ. Ε. Γαλλόπουλο
Ώρες γραφείου:  Παρασκευή 12:00-14:00, ή κατόπιν συνεννόησης


Curriculum Vitae

Publications - Δημοσιεύσεις

Lecture Notes - Σημειώσεις