Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2019-2020


Αιτήσεις και Ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


Αιτήσεις και Ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών


Περιγραφή Θεματικών Περιοχών

1. Ανάπτυξη Εξατομικευμένων Πλάνων Διακοπών


2. Αλγόριθμοι Εύρεσης Βέλτιστων Διαδρομών υπό Περιορισμό σε Χρονο-Εξαρτώμενα Δίκτυα


3. Αλγόριθμοι Εύρεσης Συστημικά Βέλτιστων Διαδρομών


4. Αιτιοκρατική και Τυχαιοκρατική Ελαστικότητα Κατανεμημένων Περιβαλλόντων


5. Έξυπνη Εφαρμογή Συνδιαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων


6. Έξυπνη Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Στάθμευσης


7. Ανάπτυξη Συστήματος Ιεράρχησης Σημαντικών Μετρικών Κυβερνοασφάλειας


8. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαχείρισης Πλεονασμού και Eξισορρόπησης Φορτίου σε Μεγάλες Υπολογιστικές Υποδομές


9. Ανάπτυξη Συστήματος Μηχανικής Όρασης και Πρωτοκόλλου Επικοινωνίας για Ευφυείς Φωτεινούς Σηματοδότες


10. Ανάπτυξη Εφαρμογής Κινητών Συσκευών Επαυξημένης Πραγματικότητας για Ξενάγηση στο Εσωτερικό του Νέου Κτιρίου του ΤΜΗΥΠ


11. Ανάπτυξη Ομιλούμενου Διαδικτυακού Ρομπότ (chat bot)


12. Επεξεργασία ερωτημάτων SQL σε Κατανεμημένα Περιβάλλοντα με Βάσεις Δεδομένων No-SQL


13. Εφαρμογή Ρευστής Δημοκρατίας


14. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας


15. Προσομοιωτής Κοινωνικά Βέλτιστου Συστήματος Πoλυτροπικής Δρομολόγησης