Διδασκαλία

Διαλέξεις & Φροντιστήρια (ακαδ. έτος 2018-2019):
Τρίτη 09:00-11:00 και Τετάρτη 15:00-17:00, αίθουσα ΒA [έναρξη: 09.10.2018]
   

Βιβλιογραφία

Βασικά Συγγράμματα

Σημειώσεις

Αλλα συγγράμματα:


Διαφάνειες Διδασκαλίας

1. Εισαγωγικά - Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού και Ανάλυσης Αλγορίθμων [PDF]
2. Ασυμπτωτικός Ρυθμός Αύξησης [PDF]
3. Βασικές Δομές Δεδομένων, Απλοί Αλγόριθμοι, Σωρός και Εφαρμογές του [PDF]
4. Ευσταθές Ταίριασμα [PDF]
Αλγορίθμος Πρότασης/Απόρριψης [PDF]
5. Μέθοδος "Διαίρει και Βασίλευε" και Εφαρμογές της [PDF]
Αλγορίθμος Συγχώνευσης [PDF]
Αλγορίθμος Συγχώνευσης και Μέτρησης [PDF]
6. Γραφήματα και Βασικοί Αλγόριθμοι Γραφημάτων [PDF]
Αλγορίθμος DFS [PDF]
Έλεγχος Διμερότητας [PDF]
7. Τοπολογική Διάταξη και Ισχυρά Συνεκτικές Συνιστώσες [PDF]
Αλγορίθμος Τοπολογικής Διάταξης [PDF]
8. Άπληστοι Αλγόριθμοι Ι - Χρονοπρογραμματισμός [PDF]
Αλγόριθμος Χρονοπρογραμματισμού Διαστημάτων [PDF]
9. Άπληστοι Αλγόριθμοι ΙI - Ελάχιστα Γεννητικά Δένδρα [PDF]
Aλγόριθμος Kruskal [PDF]
Aλγόριθμος Prim [PDF]
10. Άπληστοι Αλγόριθμοι ΙΙΙ - Συντομότερες Διαδρομές [PDF]
Αλγορίθμος Dijkstra [PDF]
11. Δυναμικός Προγραμματισμός [PDF]

Ασκήσεις

Εξέταση Προόδου


Η εξέταση προόδου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23.11.2018, ώρα 16:00 - 19:00, αίθουσα ΒΑ. Η εξέταση είναι προαιρετική, αλλά ενθαρρύνονται όλοι οι φοιτητές να προσέλθουν.

Προκειμένου να μπορείτε να λάβετε μέρος στην εξέταση προόδου, πρέπει να προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (π.χ. φοιτητική ταυτότητα, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). H συμμετοχή στην εξέταση δεν θα είναι δυνατή χωρίς αποδεικτικό ταυτότητας. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Στην εξέταση προόδου μπορείτε να έχετε μαζί σας ένα χειρόγραφο φύλλο Α4 το οποίο μπορεί να περιέχει ότι πληροφορία επιθυμείτε.

Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης προόδου αποτελείται από την ύλη που διδάχθηκε στις παραδόσεις και τα φροντιστήρια του μαθήματος έως και την 14.11.2018 (Ενότητες 1-7) και βρίσκεται συνήθως στα εξής κεφάλαια και παραγράφους των βασικών συγγραμμάτων:

Αποτελέσματα Εξέτασης Προόδου 23.11.2018


Τελική Εξέταση (κανονική και επαναληπτική) και Βαθμολογία


Η τελική εξέταση θα διεξαχθεί την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα ανακοινωθεί.

Η επαναλήπτικη τελική εξέταση θα διεξαχθεί την εξεταστική περίοδο Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα ανακοινωθεί.

Για να λάβετε μέρος στην τελική (κανονική και επαναληπτική) εξέταση, πρέπει να προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (π.χ. φοιτητική ταυτότητα, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). H συμμετοχή στην εξέταση δεν θα είναι δυνατή χωρίς αποδεικτικό ταυτότητας. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Στην τελική/επαναληπτική εξέταση μπορείτε να έχετε μαζί σας μόνο ένα χειρόγραφο φύλλο Α4 το οποίο μπορεί να περιέχει ότι πληροφορία επιθυμείτε.

Τελικός Βαθμός = max{ΒΕ, 0.4xΒΠ + 0.6xΒΕ}

όπου ΒΕ = Βαθμός Εξέτασης Ιανουαρίου/Σεπτεμβρίου, και ΒΠ = Βαθμός Προόδου.


Εξεταστέα Ύλη Τελικής Εξέτασης

Η εξεταστέα ύλη της τελικής (κανονικής και επαναληπτικής) εξέτασης αποτελείται από την ύλη που διδάχθηκε στις παραδόσεις και τα φροντιστήρια του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και βρίσκεται συνήθως στα εξής κεφάλαια και παραγράφους των βασικών συγγραμμάτων:


Εξετάσεις και Αποτελέσματα Εξετάσεων ακαδ. έτους 2018-2019

Εξέταση Ιανουαρίου 2019

Η τελική εξέταση θα διεξαχθεί κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα ανακοινωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι για να λάβετε μέρος στην εξέταση, πρέπει να προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (π.χ. φοιτητική ταυτότητα, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). H συμμετοχή στην εξέταση δεν θα είναι δυνατή χωρίς αποδεικτικό ταυτότητας. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Αποτελέσματα Εξέτασης Φεβρουαρίου 2019

Όποιος επιθυμεί να δει το γραπτό του, μπορεί να προσέλθει την Παρασκευή 08.03.2019, ώρα 14:00 – 15:00, στο γραφείο του διδάσκοντα (χώροι Β024, ΒΑ πτέρυγα Β κτιρίου, ισόγειο).


Εξέταση Ιουνίου 2019 (μόνο για επι Διπλώματι φοιτητές)

Η εξέταση για τους επί Διπλώματι φοιτητές θα διεξαχθεί κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα ανακοινωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι για να λάβετε μέρος στην εξέταση, πρέπει να προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (π.χ. φοιτητική ταυτότητα, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). H συμμετοχή στην εξέταση δεν θα είναι δυνατή χωρίς αποδεικτικό ταυτότητας. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης.


Εξέταση Σεπτεμβρίου 2019

Η επαναληπτική εξέταση θα διεξαχθεί κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα ανακοινωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι για να λάβετε μέρος στην εξέταση, πρέπει να προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (π.χ. φοιτητική ταυτότητα, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). H συμμετοχή στην εξέταση δεν θα είναι δυνατή χωρίς αποδεικτικό ταυτότητας. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης.