Στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε θεμελιώδεις αλγοριθμικές έννοιες και τεχνικές.

Διδασκαλία

Διαλέξεις & Φροντιστήρια (ακαδ. έτος 2021-2022):
Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη 09:00-11:00 [έναρξη: 12.10.2021]
Εργαστήριο (ακαδ. έτος 2021-2022): Παρασκευή 09:00-11:00
   

Βιβλιογραφία

Βασικά Συγγράμματα

Αλλα συγγράμματα:


eclass


Στον σύνδεσμο Εισαγωγή στους Αλγορίθμους 2021-2022 (ΝΥ205), της πλατφόρμας eclass του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει δημιουργηθεί η η-τάξη του μαθήματος. Εκει θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα, την ύλη, καθως και όλο το υλικό των διαλέξεων και φροντιστηρίων.

Όλη η επικοινωνία που αφορά στο μάθημα, τα διαδικαστικά διεξαγωγής του, καθώς και τις εξετάσεις θα πραγματοποιείται μέσω της η-τάξης του μαθήματος. Για το λόγο αυτό, απαιτείται εγγραφή στο χώρο της η-τάξης του μαθήματος το συντομότερο.


Τελική και Eπαναληπτική Εξέταση


Η τελική εξέταση του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα διεξαχθει την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2022 με τρόπο που θα υποδειχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα ανακοινωθεί.

Η επαναλήπτικη εξέταση θα διεξαχθεί την εξεταστική περίοδο Ιουνίου (μόνο για τους επί διπλώματι φοιτητές) και Σεπτεμβρίου 2022, με τρόπο που θα υποδειχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα ανακοινωθεί.