ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
&
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 
Διευθυντής :  Kαθηγητής  Δημήτριος Νικολός
 

    Το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών είναι ένα από τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου είναι τα εξής: VLSI circuits and systems design, Digital systems testing, CAD tools for testing, Design for Testability, Low Power systems design, Fault Tolerant Systems design, Computer Architecture, Parallel Computer Architectures, Multithreaded Microprocessors and Video-on-Demand Server Architectures.