ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Χειμερινό εξάμηνο  

 
  Υποχρεωτικά :  
 
 
  Εισαγωγή στα Συστήματα Υπολογιστών  
   

Χ. Βέργος

 
 
  Θεωρία Κυκλωμάτων  
   

(407)

 
 
  Ψηφιακά Ηλεκτρονικά  
   

Δ. Λιούπης

 
 
  Αρχιτεκτονική Υπολογιστών  
   

Δ. Νικολός

 
 
  Μικροεπεξεργαστές  
   

(407)

 
 
  Εργαστήριο Βασικών Ηλεκτρονικών  
   

Δ. Νικολός

 
 
  Επιλογής :  
 
 
  Διασύνδεση Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων  
   

(407)

 
 
  Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής  
   

Δ. Λιούπης

 
 
  Σχεδίαση συστημάτων ειδικού σκοπού  
   

Χ. Βέργος

 
 

επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 
 
  Εαρινό εξάμηνο  

 
 
  Υποχρεωτικά :  
 
 
  Λογικός Σχεδιασμός ΙΙ  
   

Χ. Βέργος

 
 
  Βασικά Ηλεκτρονικά  
   

(407)

 
 
  Εργαστήριο Θεωρίας Κυκλωμάτων  
   

(407)

 
 
  Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών  
   

(407)

 
 
  Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών  
   

Δ. Νικολός

 
 
  Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστώνν  
   

(407)

 
 
 
 
  Επιλογής :  
 
 
  Μικροϋπολογιστές  
   

Δ. Λιούπης

 
 
  Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστών (CAD)  
   

Χ. Βέργος

 
 
  Εισαγωγή σε VLSI  
   

(407)

 
 
  Ειδικά Θέματα Σχεδίασης VLSI Συστημάτων  
   

Δ. Νικολός

 
 
  Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα  
   

Δ. Λιούπης

 
 
 

επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Χειμερινό εξάμηνο  

 
 
  Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Αξιοπιστίας  
 

(Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών)

Χ. Βέργος

 
 
  Σχεδίαση Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων  
 

(Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών)

Δ. Λιούπης

 
 

επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 
 
  Εαρινό εξάμηνο  

 
 
  Ειδικά Θέματα Ελέγχου Ορθής Λετουργίας VLSI Κυκλωμάτων - Σχεδιασμός για Εύκολο Έλεγχο  
 

(Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών)

Δ. Νικολός

 
 
  Επαλήθευση Σχεδιασμού και Ορθής Κατασκευής  
 

(Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογικού)

Δ. Νικολός

 
 

επιστροφή στην κορυφή της σελίδας