Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων

Ανακοινώσεις

  • 25/2/2022 : Η 1η διάλεξη θα γίνει την Δευτέρα, 28/2/2022, 1-3μμ, στην αίθουσα Δ1. Στο μάθημα αυτό θα γίνει εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος και θα παρουσιαστεί ο τρόπος διδασκαλίας, το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος (project) και ο τρόπος εξέτασης. Σημειώνεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το μάθημα θα έχει μεγαλύτερη εφαρμοσμένη/τεχνολογική έμφαση, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών του Internet of Things (IoT), και ιδιαίτερα εφαρμογές στην υγεία (smart health), την βιομηχανία (digital factories) και smart cities (π.χ. air quality). Θα υπάρξουν ειδικές διαλέξεις σε σχετικές τεχνολογίες (crowdsensing, smart wearables, εφαρμογές ΑΙ/ML σε ΙοΤ data κλπ). Επίσης, θα ενταθεί περαιτέρω η hands-on διάσταση του μαθήματος, μέσω μικρών ομαδικών εφαρμογών από τους φοιτητέςΤο μάθημα Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων είναι προπτυχιακό μάθημα ελεύθερης επιλογής, ξεκίνησε το εαρινό εξάμηνο του έτους 2007-2008, και διδάσκεται από τον Καθηγητή Σωτήρη Νικολετσέα.  1. Αντικείμενο Μαθήματος
  2. Περιγραφή Υλης
  3. Σημειώσεις και άλλο υλικό για διάβασμα
  4. Βιβλιογραφία
  5. Ασκήσεις
  6. Εργασίες
  7. Τρόπος εξέτασης
  8. Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Συστήματα
  9. Σχετικά Συνέδρια