Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων

Ανακοινώσεις

 • Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24/9/2018 και ώρα 13:00 στο γραφείο του κ. Νικολετσέα (ΠΡΟΚΑΤ).
 • Εδώ μπορείτε να δείτε τους τελικούς βαθμούς του μαθήματος. Όποιος έχει οποιοδήποτε πρόβλημα να στείλει email σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου.
 • Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11/6/2018 και ώρες 11:00 - 12:00 σε ομάδες των 3 ατόμων. Η ημερομηνία της εξέτασης αποτελεί και ημερομηνία παράδοσης των προαιρετικών εργασιών.
 • Εδώμπορείτε να βρείτε την φόρμα καταχώρησης της προαιρετικής ατομικής εργασίας. Οδηγίες για την εργασία μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Εδώμπορείτε να βρείτε την εκφώνηση της προαιρετικής εργαστηριακής άσκησης. Τα διαδικαστικά αναγράφονται στην εκφώνηση.
 • Την Παρασκευή 23/3/2018 θα γίνει παρουσίαση της εργαστηριακής άσκησης του μαθήματος.
 • Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 23/2/2018.Το μάθημα Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων είναι προπτυχιακό μάθημα ελεύθερης επιλογής, ξεκίνησε το εαρινό εξάμηνο του έτους 2007-2008, και διδάσκεται από τον Καθηγητή Σωτήρη Νικολετσέα.

Επικουρικό έργο στο μάθημα προσφέρει η υποψήφια διδάκτωρ Αντελίνα Μάδια. 1. Αντικείμενο Μαθήματος
 2. Περιγραφή Υλης
 3. Σημειώσεις και άλλο υλικό για διάβασμα
 4. Βιβλιογραφία
 5. Ασκήσεις
 6. Εργασίες
 7. Τρόπος εξέτασης
 8. Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Συστήματα
 9. Σχετικά Συνέδρια