Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα υπάρξει συνδιδασκαλία του μαθήματος με το μεταπτυχιακό μάθημα του Ε.Τ.Υ. "Προχωρημένα Αλγοριθμικά Θέματα Αδόμητων δικτύων" (με διαφορετική ύλη και εξέταση για το μεταπτυχιακό μάθημα).