Στόχοι

Σκοπός του μεταπτυχιακού αυτού μαθήματος είναι η παρουσίαση προηγμένων μεθόδων στις τεχνολογίες υλοποίησης αλγορίθμων οι οποίες αφορούν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εκτενή πειραματική αξιολόγηση μοντέρνων αλγοριθμικών τεχνικών. Θα συζητηθούν επίσης: (α) ζητήματα δημιουργίας περιβαλλόντων και βιβλιοθηκών λογισμικού που επιτρέπουν την εύκολη υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων, και (β) ζητήματα μεθοδολογίας σε ότι αφορά την πειραματική έρευνα αλγορίθμων και δομών δεδομένων, καθώς και σε ότι αφορά τη διαδικασία μετατροπής των απαιτήσεων του χρήστη σε αποδοτικές αλγοριθμικές λύσεις και υλοποιήσεις. Σαν πραγματικό περιβάλλον υλοποίησης, χρησιμοποιείται η γλώσσα C++ μαζί με τις βιβλιοθήκες LEDA, STL και BOOST.

Διδασκαλία και Εργαστήριο

Διαλέξεις (ακαδ. έτος 2021-2022): Τετάρτη, 11:00 - 13:00 [Έναρξη: 02.03.2021]
Εργαστήριο/Φροντιστήριο (ακαδ. έτος 2021-2022): Τρίτη, 11:00 - 13:00

Βιβλιογραφία

Βασικά Συγγράμματα

Βοηθητικές Αναφορές

Ηλεκτρονική Τάξη - eclass

Στον σύνδεσμο Προηγμένα Θέματα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθμων (DDCS108 | HSIS215), της πλατφόρμας eclass του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει δημιουργηθεί η η-τάξη του μαθήματος. Εκει θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα, την ύλη, το υλικό των διαλέξεων, καθώς και των φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων.

Όλη η επικοινωνία που αφορά στο μάθημα, τα διαδικαστικά διεξαγωγής του, καθώς και τις εξετάσεις θα πραγματοποιείται μέσω της η-τάξης του μαθήματος. Για το λόγο αυτό, απαιτείται εγγραφή στο χώρο της η-τάξης του μαθήματος το συντομότερο.