Επιτροπές

(Απόφαση υπ' αριθμ. Συνέλευσης: 129/13.2.2018)

1. Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
Συντονιστής
Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
Μέλη
Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
Κακλαμάνης Χρήστος, Καθηγητής
Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Νικολός Δημήτρης, Καθηγητής
Ξένος Μχάλης, Καθηγητής
Στεφανόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής
2. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Συντονιστής
Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής
Μέλη
Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
Ζαρολιάγκης Χρήστος, Καθηγητής
Καραγιάννης Ιωάννης, Καθηγητής
Μεγαλοοικονόμου Βασίλης, Καθηγητής
Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής
Νικολός Δημήτρης, Καθηγητής
Ψαρράκης Εμμανουήλ, Αναπήρωτής Καθηγητής
3. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)
Συντονιστής
Κακλαμάνης Χρήστος, Καθηγητής
Μέλη
Αλεξίου Γεώργιος, Καθηγητής
Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
Ξένος Μιχάλης, Καθηγητής
Στεφανόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής
4. Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων
Συντονιστής
Καραγιάννης Ιωάννης, Καθηγητής
Μέλη
Χατζηλυγερούδης  Ιωάννης, Καθηγητής
Χρηστίδης Χρήστος, Καθηγητής
5. Επιτροπή Δημοσιότητας και Προβολής Τμήματος
Συντονιστής
Ζαρολιάγκης Χρήστος, Καθηγητής
Μέλη
Βέργος Χαρίδημος, Καθηγητής
Ηλίας Αριστείδης, ΕΔΙΠ
Κουτσομητρόπουλος Δημήτρης, ΕΔΙΠ
Μεγαλοοικονόμου Βασίλης, Καθηγητής
Νικολετσεας Σωτήρης, Καθηγητής
Παυλίδης Γεώργιος, Καθηγητής
Σκλάβος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σπυράκης Παύλος, Καθηγητής
6. Επιτροπή Κτηρίου και χώρων
Συντονιστής
Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
Μέλη
Αλεξίου Γεώργιος, Καθηγητής
Ανδρικόπουλος Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
Βέργος Χαρίδημος, Καθηγητής
Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής
Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
Ηλίας Αριστείδης, ΕΔΙΠ
Ιωσηφίδης Ιωσήφ. ΕΤΕΠ
Λυκοθανάσης Σπύρος, Καθηγητής
7. Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων
Συντονιστής
Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής
Μέλη
Ιωσηφίδης Ιωσήφ ΕΤΕΠ
8. Επιτροπή Δεοντολογίας
Συντονιστής    
Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής  
Μέλη
Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
Ψαρράκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
9. Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών
Συντονιστής
Σκλάβος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μέλη
Ανδρικόπουλος Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
Μακρής Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης, Καθηγητής
10. Επιτροπή συνεργασίας με το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Συντονιστής
Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Μέλη
Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής
Ζαρολιάγκης Χρήστος, Καθηγητής
11. Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Συντονιστής
Μακρής Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μέλη
Κοσμαδάκης Σταύρος, Καθηγητής
12. Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας
Συντονιστής
Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής
Μέλη
Βογιατζάκη Ελένη, ΕΔΙΠ
Οικονόμου Γεώργιος - ΕΔΙΠ
Ιωσηφίδης Ιωσήφ, ΕΤΕΠ
13. Επιτροπή Erasmus/ects
Συντονιστής
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης, Καθηγητής
Μέλη
Σιούτας Σπυρίδων, Καθηγητής (αν. συντονιστής)
Βλάχος Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κοσμαδάκης Σταύρος, Καθηγητής
Νικολετσέας Σωτήρης, Καθηγητής
14. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Συντονιστής
Αλεξίου Γεώργιος, Καθηγητής
Μέλη
Παπαϊωάννου Βάιος ΕΔΙΠ
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης, Καθηγητής
Ψαρράκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
15. Επιτροπή ΔΟΑΤΑΠ
Αλεξίου Γεώργιος, Καθηγητής
16. Επιτροπή Open courses
Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής
17. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
Συντονιστής
Στεφανόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής
Μέλη
Βογιατζάκη Ελένη, ΕΔΙΠ
Γιαννακοπούλου Ιωάννα, Γραμματέας
18. Επιτροπή Διαλέξεων
Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής
Γεωργουδάκης Εμμανουήλ, ΕΤΕΠ
Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Πιντέλα Μαργαρίτα, ΙΔΟΧ
Ρήγκου Μαρία, ΕΔΙΠ
19. Επιτροπή Νέου Κτηρίου
Συντονιστής
Βλάχος Κυριάκος, Αναπήρωτής Καθηγητής
Μέλη
Ανδρικόπουλος Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής
Αλεξίου Γεώργιος, Καθηγητής
Βέργος Χαρίδημος, Καθηγητής
Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής
Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής
Ηλίας Αριστείδης, ΕΔΙΠ
Ιωσηφίδης Ιωσήφ, ΕΤΕΠ
20. Επιτροπή Χορηγιών
Συντονιστής
Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής
Μέλη
Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
Ζαρολιάγκης Χρήστος, Καθηγητής
Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος, Καθηγητής
Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής
Τσακαλίδης Αθανάσιος, Ομότιμος Καθηγητής
Βογιατζάκη Ελένη ΕΔΙΠ
21. Επιτροπή Παραλαβής Τιμολογίων για το οικονομικό έτος 2020
Τακτκά Μέλη
Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής
Μακρής Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σωτήριος Νικολετσέας, Καθηγητής
Αναπληρωματικά Μέλη
Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης, Καθηγητής

Σημείωση: Τα ονόματα που αναφέρονται αφορούν το προσωπικό του τμήματος και δεν συμπεριλαμβάνουν τους εκπροσώπους φοιτητών οι οποίοι συμμετέχουν σε ορισμένες από αυτές (Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.