Υπολογιστικό Κέντρο

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Υπολογιστικό Κέντρο (ΕΗΥ/ΥΚ) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π) του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) αποτελεί το βασικό εργαστήριο στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παροχή και την υποστήριξη εφαρμοσμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για το ΤΜΗΥ&Π.

Σκοπός του είναι:

Η εκπαίδευση, μετάδοση γνώσης, και υποστήριξη της εκπαίδευσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΤΜΗΥ&Π, άλλων τμημάτων, Πανεπιστημίων καθώς και του προσωπικού κάθε άλλου ενδιαφερόμενου φορέα, στις ΤΠΕ.
Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις ΤΠΕ καθώς και στις κοινωνικές, οικονομικές και λοιπές επιπτώσεις τους.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ.
Η έρευνα και η ανάπτυξη σε θέματα ασφάλειας ΤΠΕ.
Η παροχή συμβουλευτικών, σχεδιαστικών και διαχειριστικών υπηρεσιών προς δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, σε θέματα ΤΠΕ, ασφάλειας ΤΠΕ, και μετάβασης της χώρας στην «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Για την επίτευξη των στόχων του, το ΕΗΥ/ΥΚ αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ συνδέεται με στενούς δεσμούς με την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.

Πρόγραμμα λειτουργίας
Χρονικη Περίοδος-Ημέρες Λειτουργίας-Ώρες Λειτουργίας
Από 01 Οκτωβρίου έως 15 Ιουλίου Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-18:00
Από 16 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-14:00
Τελευταία εβδομάδα Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου

Το ΥΚ θα παραμένει κλειστό για τους φοιτητές:

Στις επίσημες αργίες του Πανεπιστημίου Πατρών
Από 24/12 έως και την επανέναρξη των μαθημάτων μετά την Πρωτοχρονιά.
Από Μ. Τετάρτη έως Τετάρτη του Πάσχα
Από 01/08 έως την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου

Σημειώνεται ωστόσο ότι το πρόγραμμα λειτουργίας του ΥΚ μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τη επάρκεια σε προσωπικό, με πρότερη ενημέρωση των χρηστών.

Προσωπικό

Διευθυντής
Παναγιώτης Χατζηδούκας.
Αν. Καθηγητής
phadjido@ceid.upatras.gr
Μόνιμο Προσωπικό
Εμμανουήλ Γεωργουδάκης, ΕΤΕΠ, Τεχνικός Υπεύθυνος georgoudakis@ceid.upatras.gr
Ιωσήφ Ιωσηφίδης, ΕΤΕΠ, Αναπλ. Τεχνικός Υπεύθυνος joseph@ceid.upatras.gr

 

Υποδομές- Εξοπλισμοί

Το ΥΚ στεγάζεται σε δύο ανεξάρτητους χώρους: την κύρια αίθουσα επιφάνειας περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων και την αίθουσα σεμιναρίων επιφάνειας 100 τετραγωνικών μέτρων. Οι θέσεις εργασίας είναι εξαιρετικά εργονομικές, ενώ ο χώρος διαθέτει προσωπικούς υπολογιστές, εκτυπωτές υψηλής ταχύτητας, smartboard, ψηφιακά προβολικά, πίνακες, μικροφωνική εγκατάσταση, οθόνες προβολής για προβολικά, οθόνες plasma για την ανάρτηση ενημερωτικών μηνυμάτων και βιντεοπροβολών, διαδραστική οθόνη plasma, κ.ά. Οι προσωπικοί υπολογιστές του ΥΚ διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Linux και Windows.

Το εργαστήριο διαθέτει ανεξάρτητη Αίθουσα Υπολογιστών και Κέντρο Δεδομένων (Computer Room – Data Center) κατάλληλα διαμορφωμένο για τη φιλοξενία των κεντρικών υποδομών του ΤΜΗΥ&Π (εξυπηρετητών, ενεργών δικτυακών συσκευών, κ.λπ.) Ο χώρος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές που αναφέρονται για ανάλογους χώρους (κατάλληλο φωτισμό, ψευδοπάτωμα, ψευδοροφή, κατευθυνόμενο κλιματισμό στις θερμογόνες πηγές για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας, παροχή ενέργειας με πολλαπλές δικλείδες ασφάλειας και συνεχούς παροχής, πυροπροστασία, κ.ά.).

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΗΥ/YK δίνουν στην κοινότητα του Τμήματος (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό, κ.ά.) τη δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ, σαν βασική υποδομή, τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο ερευνητικό τους έργο.
Στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΗΥ/ΥΚ περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και ταυτοποίησης (LDAP και Radius). Οι υπηρεσίες καταλόγου χρησιμοποιούνται απ’ τους κεντρικούς εξυπηρετητές για ταυτοποίηση των χρηστών στις διάφορες λοιπές ψηφιακές υπηρεσίες (ασύρματη ζεύξη, ssh, webmail, imap/pop, κ.λπ.) όπως επίσης και για διαχείριση χρηστών, κ.λπ. Συνοπτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Ονοματολογία (DNS)
  • Χορήγηση λογαριασμών χρηστών,
  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και Λίστες
  • File και Ftp Server
  • Ασφάλεια συστημάτων, υπηρεσιών και δικτύου
  • Διαδικτυακή Παρουσία και Πύλη με on-line υπηρεσίες για τα μέλη του ΤΜΗΥ&Π και Φιλοξενία Ιστοσελίδων
  • Διαχείριση εκτυπώσεων
  • Υποστήριξη Χρηστών (Help-Desk), κ.ά.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΗΥ/ΥΚ περιλαμβάνουν επίσης τη διεξαγωγή σεμιναρίων καθώς και άλλων εκπαιδευτικών διαδικασιών, οι οποίες διέπονται από συγκεκριμένο Κανονισμό που έχει αποφασισθεί από τη ΓΣ του ΤΜΗΥΠ.

Οι χρήστες των ΤΠΕ του Τμήματος μπορούν να αναζητήσουν απαντήσεις σε ερωτήματα τεχνικής φύσης που τους απασχολούν σχετικά με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών στη διεύθυνση
https://www.ceid.upatras.gr/tmima/ypologistiko-kentro/odigies-gia-yk/.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Υπολογιστικό Κέντρο
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
26500 Πάτρα

Τηλέφωνα 2610996925, 86
Fax 2610969006
E-mail επικοινωνίας support@ceid.upatras.gr
Τεχνική Υποστήριξη https://helpdesk.ceid.upatras.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο