Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του ΤΜΗΥΠ είναι ειδική ερευνητική με αντικείμενο την επιστήμη των H/Y. Είναι εγκατεστημένη στον 1ο όροφο του Β΄ κτιρίου (Χώρος Β114) και διαθέτει αναγνωστήριο με 48 θέσεις μελέτης. Στη συλλογή της περιλαμβάνονται περισσότερα από 13.000 βιβλία και εμπλουτίζεται-ενημερώνεται διαρκώς με νέους τίτλους. Στη συλλογή της εκτός από βιβλία περιλαμβάνονται και:

• Πρακτικά Συνεδρίων (Ένας αριθμός των πρακτικών συνεδρίων είναι σε μορφή microfiche, που είναι αναγνώσιμη από ειδικό μηχάνημα της βιβλιοθήκης).

• Διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές

• Πρότυπα 

• Τεχνικές αναφορές.

• 220 τίτλοι περιοδικών εκ των οποίων 38 ήταν τρέχοντες έως το 2005 και από τον Φεβρουάριο 2007 σε επιστημονικά περιοδικά (Γενικού περιεχομένου).

• βιβλιογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή (cd-rom).

Λειτουργεί παράλληλα ως δανειστική βιβλιοθήκη (για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας) και ως αναγνωστήριο (για οποιονδήποτε άλλο). Είναι εφοδιασμένη με φωτοτυπικό μηχάνημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα παραγγελίας άρθρων ή βιβλίων από άλλες βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή του εξωτερικού που συνεργάζεται

Ο κατάλογός της και όλες οι εργασίες εξυπηρέτησης του κοινού είναι πλήρως αυτοματοποιημένες. Είναι διασυνδεμένη με την κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και η αναζήτηση τίτλων μπορεί να γίνει από την σελίδα αναζήτησης της Κεντρικής βιβλιοθήκης (http://www.lis.upatras.gr/).

Είναι ενταγμένη από το Νοέμβριο του 1993 στο Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Μέσω της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών έχει πρόσβαση στο Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK).

Υπευθύνο μέλος ΔΕΠ: Μακρης Χρήστος

Περισσότερες πληροφορίες στην βιβλιοθήκη ή στο τηλ. / fax επικοινωνίας : 2610-996946,
e-mail :

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.