Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του ΤΜΗΥΠ είναι ειδική ερευνητική με αντικείμενο την επιστήμη των H/Y. Είναι εγκατεστημένη στον 1ο όροφο του Β΄ κτιρίου (Χώρος Β114) και διαθέτει αναγνωστήριο με 48 θέσεις μελέτης. Στη συλλογή της περιλαμβάνονται περισσότερα από 13.000 βιβλία και εμπλουτίζεται-ενημερώνεται διαρκώς με νέους τίτλους. Στη συλλογή της εκτός από βιβλία περιλαμβάνονται και:

• Πρακτικά Συνεδρίων (Ένας αριθμός των πρακτικών συνεδρίων είναι σε μορφή microfiche, που είναι αναγνώσιμη από ειδικό μηχάνημα της βιβλιοθήκης).

• Διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές

• Πρότυπα 

• Τεχνικές αναφορές.

• 220 τίτλοι περιοδικών εκ των οποίων 38 ήταν τρέχοντες έως το 2005 και από τον Φεβρουάριο 2007 σε επιστημονικά περιοδικά (Γενικού περιεχομένου).

• βιβλιογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή (cd-rom).

Λειτουργεί παράλληλα ως δανειστική βιβλιοθήκη (για την κοινότητα του τμήματος) και ως αναγνωστήριο (για οποιονδήποτε άλλο). Είναι εφοδιασμένη με φωτοτυπικό μηχάνημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες.

Ο κατάλογός της και όλες οι εργασίες εξυπηρέτησης του κοινού είναι πλήρως αυτοματοποιημένες. Είναι διασυνδεμένη με την κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και η αναζήτηση τίτλων μπορεί να γίνει από την σελίδα αναζήτησης της Κεντρικής βιβλιοθήκης (http://www.lis.upatras.gr/).

Είναι ενταγμένη από το Νοέμβριο του 1993 στο Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Μέσω της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών έχει πρόσβαση στο Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK).

Υπευθύνο μέλος ΔΕΠ: Μακρης Χρήστος

Περισσότερες πληροφορίες στην βιβλιοθήκη ή στο τηλ. / fax επικοινωνίας : 2610-996946,
e-mail :

Image: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.