Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ανακοινώσεις

 • 19/02/2021: Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα γίνει την Δευτέρα 1/3/2021. Το μάθημα για το τρέχον εξάμηνο θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα, 1-3μμ, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρφας zoom στο σύνδεσμο:
  https://upatras-gr.zoom.us/j/94608235939?pwd=VFNkNTQ2SXlIdVN2TUdvNnd6bWsyUT09.
  Η είσοδος μπορεί να γίνει μόνο με χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Οι διαλέξεις είναι κοινές με το προπτυχιακό μάθημα "Αλγοριθμικές Θεμελειώσεις Δικτύων Αισθητήρων".Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα "Προχωρημένα Θέματα Αδόμητων Δικτύων" του μεταπτυχιακού προγράμματος ΣΜΗΝ, ξεκίνησε το εαρινό εξάμηνο του έτους 2019-2020 και διδάσκεται από τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σωτήρη Νικολετσέα.

Το μάθημα θα διδαχθεί αρχικά σε συνδιδασκαλία με το μάθημα “Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων” του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ωστόσο θα υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ύλη και στην εξέταση.

Αντικείμενο μαθήματος

Tο μάθημα αφορά σε αδόμητα ασύρματα δίκτυα (ad hoc wireless networks), δηλαδή ασύρματα δίκτυα όπου δεν υπάρχει καποια σταθερή υποδομή (fixed infrastructure) ενώ απουσιάζει και ο κεντρικός έλεγχος (centralized control), οπότε οι ασύρματοι κόμβοι συγκροτούν ένα δίκτυο με τοπικές κατανεμημένες μεθόδους αυτοοργάνωσης. Ειδικότερα, θα μελετηθούν, σε προχωρημένο επίπεδο, επιλεγμένα θέματα στους ακόλουθους τύπους δικτύων: Wireless Sensor Networks (abstract models, data propagation, energy optimization), Wireless Rechargeable Sensor Networks, Autonomous Systems of Mobile Robots (pattern formation, gathering), Mobile Robotic Sensors (self-deployment, filling), Radio Networks (broadcasting), Bluetooth Networks (device discovery, scatternet formation), Mobile Ad hoc Networks (dominating-set-based routing).

Περιγραφή ύλης:

 • Wireless Sensor Networks (abstract models, data propagation, energy optimization)
 • Wireless Rechargeable Sensor Networks
 • Autonomous Systems of Mobile Robots (pattern formation, gathering)
 • Mobile Robotic Sensors (self-deployment, filling)
 • Radio Networks (broadcasting)
 • Bluetooth Networks (device discovery, scatternet formation)
 • Mobile Ad hoc Networks (dominating-set-based routing)


Εξέταση μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος θα είναι προφορική και θα περιλαμβάνει τις διαλέξεις του διδάσκοντα. Επίσης οι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν σχετική εργασία και παρουσίαση με βάση κάποιο paper από την διεθνή βιβλιογραφία. Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες μετά τις πρώτες διαλέξεις.Διαλέξεις διδάσκοντα

 • Lecture 1: Introduction/Data propagation in Wireless Sensor Networks I
 • Lecture 2: Data propagation in Wireless Sensor Networks (II)
 • Lecture 3: Introduction to Contiki OS