Στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των φοιτητών σε κλασικές και προηγμένες αλγοριθμικές τεχνικές καθώς και σε τεχνικές συνδυαστικής βελτιστοποίησης.

Διδασκαλία

Διαλέξεις (ακαδ. έτος 2021-2022):
Τετάρτη 11:00-13:00 [έναρξη: 13.10.2021]
   


Βιβλιογραφία

Βασικά Συγγράμματα


Πρώτο Εναλλακτικό Σύγγραμμα: Δεύτερο Εναλλακτικό Σύγγραμμα: Τρίτο Εναλλακτικό Σύγγραμμα:

Άλλα Συγγράμματα

Ηλεκτρονική Τάξη - eclass


Στον σύνδεσμο Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 2021-2022 (ΝE5057), της πλατφόρμας eclass του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει δημιουργηθεί η η-τάξη του μαθήματος. Εκει θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα, την ύλη, καθως και όλο το υλικό των διαλέξεων και φροντιστηρίων.

Όλη η επικοινωνία που αφορά στο μάθημα, τα διαδικαστικά διεξαγωγής του, καθώς και τις εξετάσεις θα πραγματοποιείται μέσω της η-τάξης του μαθήματος. Για το λόγο αυτό, απαιτείται εγγραφή στο χώρο της η-τάξης του μαθήματος το συντομότερο.


Τελική και Eπαναληπτική Εξέταση


Η τελική εξέταση του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα διεξαχθει την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2022 με τρόπο που θα υποδειχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα ανακοινωθεί.

Η επαναλήπτικη εξέταση θα διεξαχθεί την εξεταστική περίοδο Ιουνίου (μόνο για τους επί διπλώματι φοιτητές) και Σεπτεμβρίου 2022, με τρόπο που θα υποδειχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα ανακοινωθεί.