Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα για τη διδασκαλία του μαθήματος "Πιθανότητες και Αρχές Στατιστικής" στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.


Το μάθημα "Πιθανότητες και Αρχές Στατιστικής" διδάσκεται στο Β' έτος Σπουδών του Τμήματος, ως υποχρεωτικό μάθημα. Η εβδομαδιαία διάλεξη γίνεται κάθε Παρασκευή, 12-2 μμ, ενώ το φροντιστήριο κάθε Δευτέρα, 6-8 μμ.


Διδάσκων:
Σωτήρης Νικολετσέας (nikole@cti.gr), Καθηγητής

Επικουρικό Έργο:
Στέφανος Παναγιώτου (spanagiotou@ceid.upatras.gr)
 

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Διονύσης Ευσταθίου
Συντήρηση ιστοσελίδας: Στέφανος Παναγιώτου