Ανακοινώσεις   

26/10/2021

Όπως είπαμε και στο τελευταίο μάθημα, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε Διεθνές Συνέδριο (με άδεια από το Τμήμα), η επόμενη διάλεξη (Παρασκευή, 29/10/2021) θα γίνει διαδικτυακά μέσω zoom: link. Η διάλεξη θα αρχίσει ακριβώς στις 11.00 και θα τελειώσει στις 12.30.

Ο διδάσκων,

Σ. Νικολετσέας

17/10/2021

To 1o φροντιστήριο του μαθήματος «Πιθανότητες και Αρχές Στατιστικής» θα γίνει την Δευτερα, 18 Οκτωβρίου, 6-8μμ, στο αμφιθέατρο Γ του νέου κτιρίου. Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν εγκαίρως, το φροντιστήριο θα αρχίσει στις 6.15 ακριβώς.

12/10/2021

Η 1η διάλεξη του μαθήματος «Πιθανότητες και Αρχές Στατιστικής» θα γίνει την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, 12-2μμ, στο αμφιθέατρο Γ του νέου κτιρίου. Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν εγκαίρως, το μάθημα θα αρχίσει στις 12.15 ακριβώς.

Ο Διδάσκων,

Σ. Νικολετσέας

29/9/2021

- Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της εξέτασης του Σεπτεμβρίου.
- Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα μέχρι την Πέμπτη 30/9, στις 5μμ:
Φόρμα
- Η διαδικασία θα γίνει μέσω Zoom την Παρασκευή 1/10.

25/9/2021

- Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27/9 από τις 12:00 μέχρι τις 19:00. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα στο progress ή δεν θα συμμετάσχουν στην εξέταση, να απεγγραφούν από την εξέταση.
- Η πρώτη φάση της εξέτασης (12:00 - 14:30) θα περιλαμβάνει αρχικά ερωτήσεις κλειστού τύπου μέσω των Ασκήσεων του exams. Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την απάντηση κάθε άσκησης από την αρχή μέχρι και το τέλος της εξέτασης.
- Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος επιθυμεί να εξέλθει από κάποια άσκηση, και να μπορεί να ξαναμπεί σε αυτή, μπορεί να κάνει χρήση της επιλογής 'Προσωρινή αποθήκευση'. Χρειάζεται επίσης προσοχή το ότι σε περίπτωση υποβολής της απάντησης, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της. Σε κάθε περίπτωση πρέπει πριν τελειώσει ο χρόνος να έχει γίνει υποβολή κάθε άσκησης (και όχι απλά προσωρινή αποθήκευση).
- Μετά το τέλος των ασκήσεων, οι φοιτητές θα έχουν 20 λεπτά (14:30-14:50) ώστε να σκανάρουν ή να φωτογραφίσουν τις κόλλες στις οποίες έλυσαν τις ασκήσεις (μια εικόνα για κάθε άσκηση). Σε αυτές θα πρέπει να φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν στη λύση. Έπειτα θα πρέπει να ανεβάσουν τις εικόνες αυτές στην ενότητα Εργασίες (θα υπάρχει μια εργασία για κάθε άσκηση). Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν ανεβάσει τον τρόπο λύσης για μια άσκηση, αυτή δε θα βαθμολογείται. Ο τύπος των αρχείων πρέπει να είναι εικόνα (πχ. jpg).
- Μετά την πρώτη φάση, στις 15:00, θα ακολουθήσει δειγματοληπτική προφορική εξέταση. Ανάλογα με την ομάδα στην οποία βρίσκονται, οι φοιτητές πρέπει να μπουν στο παρακάτω εικονικό δωμάτιο του Zoom https://upatras-gr.zoom.us/j/95649381845?pwd=ZkRDSUs1eFd1d2VMRHQ5ZHRXbUVVZz09 και να περιμένουν στο χώρο αναμονής όσο διαρκεί η εξέταση της ομάδας τους (αν για κάποιο λόγο το Zoom τους απορρίψει, πρέπει να ξανασυνδεθούν μέχρι να τελειώσει ο χρόνος εξέτασης της ομάδας τους). Μη διαθεσιμότητα στην προφορική εξέταση σημαίνει μη βαθμολόγηση.
- H προφορική εξέταση θα γίνει σε ομάδες που φαίνονται στο παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/prob/web/probweb/omades_proforikis.pdf
- Τόσο κατά τη σύνδεση στο exams όσο και Zoom, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα διαπιστευτήρια του πανεπιστημίου (upnet/upatras).
- Σχετικά με τις απαντήσεις κλειστού τύπου, ενδέχεται αν οι πράξεις δε γίνουν με τη μέγιστη ακρίβεια, το αποτέλεσμα που θα βρείτε να αποκλίνει λίγο (πχ στο 2ο δεκαδικό ψηφίο) από τη σωστή λύση. Προφανώς πρέπει να επιλέξετε την πλησιέστερη απάντηση ανάμεσα στις διαθέσιμες.
- Για επικοινωνία με το διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα χρησιμοποιηθεί η ενότητα Μηνύματα του exams.

14/9/2021

- Όσοι φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου πρέπει να εγγραφούν στην αντίστοιχη εξέταση που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα του exams μέχρι και την Πέμπτη 23/9.
- Η διαδικασία της εξέτασης θα αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα είναι η γραπτή εξέταση, ενώ η δεύτερη φάση θα είναι δειγματοληπτική προφορική εξέταση μέσω Zoom.
- Τις επόμενες μέρες θα βγει ανακοίνωση με αναλυτικότερες οδηγίες για τη διαδικασία.
- Υπενθυμίζεται ότι η ύλη της εξέτασης προκύπτει από το περιεχόμενο των διαφανειών.

27/5/2021

- Όσοι φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος για την επί διπλώματι εξεταστική του Ιουνίου πρέπει να εγγραφούν στην αντίστοιχη εξέταση που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα του exams μέχρι και τη Δευτέρα 7/6. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν είναι επί διπλώματι ή δεν έχουν δηλώσει το μάθημα στο progress να μην εγγραφούν στην εξέταση.
- Η διαδικασία της εξέτασης θα αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα είναι η γραπτή εξέταση, ενώ η δεύτερη φάση θα είναι δειγματοληπτική προφορική εξέταση μέσω Zoom.
- Τις επόμενες μέρες θα βγει ανακοίνωση με αναλυτικότερες οδηγίες για τη διαδικασία.

9/6/2021

Στις Ανακοινώσεις του exams για την εξέταση του Ιουνίου έχει βγει ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία της εξέτασης.

27/5/2021

- Όσοι φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος για την επί διπλώματι εξεταστική του Ιουνίου πρέπει να εγγραφούν στην αντίστοιχη εξέταση που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα του exams μέχρι και τη Δευτέρα 7/6. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν είναι επί διπλώματι ή δεν έχουν δηλώσει το μάθημα στο progress να μην εγγραφούν στην εξέταση.
- Η διαδικασία της εξέτασης θα αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα είναι η γραπτή εξέταση, ενώ η δεύτερη φάση θα είναι δειγματοληπτική προφορική εξέταση μέσω Zoom.
- Τις επόμενες μέρες θα βγει ανακοίνωση με αναλυτικότερες οδηγίες για τη διαδικασία.

3/3/2021

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα μέχρι την Παρασκευή 5/3, στις 5μμ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8W_jCey1F-jQhmqC2MBtE2U40_IOfmk7La2MbCVBidVdf7w/viewform?usp=sf_link
Η διαδικασία θα γίνει μέσω Zoom τη Δευτέρα 8/3.

2/3/2021

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί για την εξέταση του Φεβρουαρίου. Αύριο θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τους φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους.

9/2/2021

- Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11/2 από τις 9:00 μέχρι τις 17:00. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα στο progress ή δεν θα συμμετάσχουν στην εξέταση, να απεγγραφούν από την εξέταση.

- Η πρώτη φάση της εξέτασης (9:00 - 11:30) θα περιλαμβάνει αρχικά ερωτήσεις κλειστού τύπου μέσω των Ασκήσεων του exams. Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την απάντηση κάθε άσκησης από την αρχή μέχρι και το τέλος της εξέτασης.

- Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος επιθυμεί να εξέλθει από κάποια άσκηση, και να μπορεί να ξαναμπεί σε αυτή, μπορεί να κάνει χρήση της επιλογής ‘Προσωρινή αποθήκευση’. Χρειάζεται επίσης προσοχή το ότι σε περίπτωση υποβολής της απάντησης, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της. Σε κάθε περίπτωση πρέπει πριν τελειώσει ο χρόνος να έχει γίνει υποβολή κάθε άσκησης (και όχι απλά προσωρινή αποθήκευση).

- Προσοχή! Με την προσωρινή αποθήκευση δεν μπορούμε να δούμε την απάντησή σας, άρα οι απαντήσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει υποβολή, αλλά μόνο προσωρινή αποθήκευση, δε μπορούν να βαθμολογηθούν.

- Μετά το τέλος των ασκήσεων, οι φοιτητές θα έχουν 20 λεπτά (11:30-11:50) ώστε να σκανάρουν ή να φωτογραφίσουν τις κόλλες στις οποίες έλυσαν τις ασκήσεις (μια εικόνα για κάθε άσκηση). Σε αυτές θα πρέπει να φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν στη λύση. Έπειτα θα πρέπει να ανεβάσουν τις εικόνες αυτές στην ενότητα Εργασίες (θα υπάρχει μια εργασία για κάθε άσκηση). Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν ανεβάσει τον τρόπο λύσης για μια άσκηση, αυτή δε θα βαθμολογείται. Ο τύπος των αρχείων πρέπει να είναι είτε εικόνα (πχ. jpg), είτε pdf.

- Μετά την πρώτη φάση, στις 12:00, θα ακολουθήσει δειγματοληπτική προφορική εξέταση. Ανάλογα με την ομάδα στην οποία βρίσκονται, οι φοιτητές πρέπει να μπουν στο παρακάτω εικονικό δωμάτιο του Zoom https://upatras-gr.zoom.us/j/97413732643?pwd=Tml4aUlUYUE3M1VWZExtQVd0VGdZUT09 και να περιμένουν στο χώρο αναμονής όσο διαρκεί η εξέταση της ομάδας τους (αν για κάποιο λόγο το Zoom τους απορρίψει, πρέπει να ξανασυνδεθούν μέχρι να τελειώσει ο χρόνος εξέτασης της ομάδας τους). Μη διαθεσιμότητα στην προφορική εξέταση σημαίνει μη βαθμολόγηση.

- H προφορική εξέταση θα γίνει σε ομάδες που φαίνονται στο παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/prob/web/probweb/omades_proforikis.pdf

- Τόσο κατά τη σύνδεση στο exams όσο και Zoom, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα διαπιστευτήρια του πανεπιστημίου (upnet/upatras).

- Σχετικά με τις απαντήσεις κλειστού τύπου, έχουν επιλεγεί ασκήσεις με απλές πράξεις, ενδέχεται ωστόσο, αν οι πράξεις δε γίνουν με τη μέγιστη ακρίβεια, το αποτέλεσμα που θα βρείτε να αποκλίνει λίγο (πχ στο 2ο δεκαδικό ψηφίο) από τη σωστή λύση. Προφανώς πρέπει να επιλέξετε την πλησιέστερη απάντηση ανάμεσα στις διαθέσιμες.

- Για επικοινωνία με το διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα χρησιμοποιηθεί η ενότητα Μηνύματα του exams.

5/2/2021

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος για την εξεταστική του Φεβρουαρίου πρέπει να εγγραφούν στην αντίστοιχη εξέταση που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα του exams μέχρι και τη Δευτέρα 8/2: https://exams.eclass.upatras.gr/modules/announcements/?course=CEID289 Η διαδικασία της εξέτασης θα είναι παρεμφερής με αυτήν των προόδων. Η πρώτη φάση θα είναι η γραπτή εξέταση μέσω exams, ενώ η δεύτερη φάση θα είναι δειγματοληπτική προφορική εξέταση 10 ομάδων φοιτητών μέσω Zoom. Τις επόμενες μέρες θα βγει ανακοίνωση με αναλυτικότερες οδηγίες για τη διαδικασία.

11/1/2021

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τους βαθμούς της 2ης προόδου: https://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/probweb/grades/Pithanotites2020-B-proodos.pdf.

12/12/2020

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων έχουν οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός της περιόδου υποβολής των δηλώσεων. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και υλοποιείται με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Η είσοδος στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς του κάθε φοιτητή. Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ.

25/11/2020

- Η δεύτερη πρόοδος του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19/12 από τις 10:00 μέχρι τις 13:30. Αντικείμενο της προόδου είναι οι διαλέξεις 4-8. Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν πρέπει να εγγραφούν στην αντίστοιχη εξέταση που δημιουργήθηκε στο exams.

- Η πρώτη φάση της εξέτασης (10:00-12:30) θα περιλαμβάνει αρχικά ερωτήσεις κλειστού τύπου μέσω των Ασκήσεων του exams. Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την απάντηση κάθε άσκησης από την αρχή μέχρι και το τέλος της εξέτασης.

- Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος επιθυμεί να εξέλθει από κάποια άσκηση, και να μπορεί να ξαναμπεί σε αυτή, μπορεί να κάνει χρήση της επιλογής ‘Προσωρινή αποθήκευση’. Χρειάζεται επίσης προσοχή το ότι σε περίπτωση υποβολής της απάντησης, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της. Σε κάθε περίπτωση πρέπει πριν τελειώσει ο χρόνος να έχει γίνει υποβολή κάθε άσκησης (και όχι απλά προσωρινή αποθήκευση).

- Προσοχή! Με την προσωρινή αποθήκευση δεν μπορούμε να δούμε την απάντησή σας, άρα οι απαντήσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει υποβολή, αλλά μόνο προσωρινή αποθήκευση, δε μπορούν να βαθμολογηθούν.

- Μετά το τέλος των ασκήσεων, οι φοιτητές θα έχουν 20 λεπτά (12:30-12:50) ώστε να σκανάρουν ή να φωτογραφίσουν τις κόλλες στις οποίες έλυσαν τις ασκήσεις (μια εικόνα για κάθε άσκηση). Σε αυτές θα πρέπει να φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν στη λύση. Έπειτα θα πρέπει να ανεβάσουν τις εικόνες αυτές στην ενότητα Εργασίες (θα υπάρχει μια εργασία για κάθε άσκηση). Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν ανεβάσει τον τρόπο λύσης για μια άσκηση, αυτή δε θα βαθμολογείται.

- Μετά την πρώτη φάση, οι φοιτητές πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο Zoom για τη δεύτερη φάση (13:00-13:30), η οποία θα είναι δειγματοληπτική προφορική εξέταση επί των απαντήσεων. Οι φοιτητές πρέπει να μπουν στο παρακάτω εικονικό δωμάτιο του Zoom https://upatras-gr.zoom.us/j/95841282418?pwd=YnlIUlEzMWtGb1dud3IvZVhoOXdXQT09 και να περιμένουν στο χώρο αναμονής όσο διαρκεί η εξέταση (αν για κάποιο λόγο το Zoom τους απορρίψει, πρέπει να ξανασυνδεθούν μέχρι να τελειώσει ο χρόνος εξέτασης). Μη διαθεσιμότητα στην προφορική εξέταση συνεπάγεται μη βαθμολόγηση.

- Τόσο κατά τη σύνδεση στο exams όσο και στο Zoom, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα διαπιστευτήρια του Πανεπιστημίου (upnet/upatras).

- Σχετικά με τις απαντήσεις κλειστού τύπου, έχουν επιλεγεί ασκήσεις με απλές πράξεις, ενδέχεται ωστόσο, αν οι πράξεις δε γίνουν με τη μέγιστη ακρίβεια, το αποτέλεσμα που θα βρείτε να αποκλίνει λίγο (πχ στο 2ο δεκαδικό ψηφίο) από τη σωστή λύση. Προφανώς πρέπει να επιλέξετε την πλησιέστερη απάντηση ανάμεσα στις διαθέσιμες.

- Για επικοινωνία με το διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα χρησιμοποιηθεί η ενότητα Μηνύματα του exams.

25/11/2020

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τους βαθμούς της 1ης προόδου:
https://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/probweb/grades/Pithanotites2020-A-proodos.pdf

3/11/2020

- Η πρώτη πρόοδος του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14/11 από τις 10:00 μέχρι τις 13:30. Αντικείμενο της προόδου είναι οι 3 πρώτες διαλέξεις. Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν πρέπει να εγγραφούν στην αντίστοιχη εξέταση που δημιουργήθηκε στο exams.

- Η πρώτη φάση της εξέτασης (10:00-12:30) θα περιλαμβάνει αρχικά ερωτήσεις κλειστού τύπου μέσω των Ασκήσεων του exams. Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την απάντηση κάθε άσκησης από την αρχή μέχρι και το τέλος της εξέτασης. Αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμούν να εξέλθουν από κάποια άσκηση, χωρίς να ακυρωθεί η προσπάθειά τους (και να μπορούν να ξαναμπούν σε αυτή), μπορούν να κάνουν χρήση της επιλογής ‘Προσωρινή αποθήκευση’. Χρειάζεται επίσης προσοχή το ότι σε περίπτωση υποβολής της απάντησης, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της. Σε κάθε περίπτωση πρέπει πριν τελειώσει ο χρόνος να έχει γίνει υποβολή της άσκησης (και όχι απλά προσωρινή αποθήκευση).

- Μετά το τέλος των ασκήσεων, οι φοιτητές θα έχουν 20 λεπτά (12:30-12:50) ώστε να σκανάρουν ή να φωτογραφίσουν τις κόλλες στις οποίες έλυσαν τις ασκήσεις (μια εικόνα για κάθε άσκηση). Σε αυτές θα πρέπει να φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν στη λύση. Έπειτα θα πρέπει να ανεβάσουν τις εικόνες αυτές στην ενότητα Εργασίες (θα υπάρχει μια εργασία για κάθε άσκηση). Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν ανεβάσει τον τρόπο λύσης για μια άσκηση, αυτή δε θα βαθμολογείται.

- Μετά την πρώτη φάση, οι φοιτητές πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο Zoom για τη δεύτερη φάση (13:00-13:30), η οποία θα είναι δειγματοληπτική προφορική εξέταση επί των απαντήσεων. Οι φοιτητές πρέπει να μπουν στο παρακάτω εικονικό δωμάτιο του Zoom https://upatras-gr.zoom.us/j/95841282418?pwd=YnlIUlEzMWtGb1dud3IvZVhoOXdXQT09 και να περιμένουν στο χώρο αναμονής όσο διαρκεί η εξέταση (αν για κάποιο λόγο το Zoom τους απορρίψει, πρέπει να ξανασυνδεθούν μέχρι να τελειώσει ο χρόνος εξέτασης). Μη διαθεσιμότητα στην προφορική εξέταση σημαίνει μη βαθμολόγηση.

- Τόσο κατά τη σύνδεση στο exams όσο και στο Zoom, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα διαπιστευτήρια του πανεπιστημίου (upnet/upatras).

- Για επικοινωνία με το διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα χρησιμοποιηθεί η ενότητα Μηνύματα του exams.

8/10/2020

- Λόγω τεχνικών προβλημάτων του Skype for Business οι διαλέξεις θα γίνονται τελικά μέσω Zoom στο παρακάτω εικονικό δωμάτιο:
https://upatras-gr.zoom.us/j/99994423608?pwd=UXZZZ29SM0lvdDhkWk1CUVZKNEZIQT09

- Εδώ θα βρείτε έναν οδηγό από το πανεπιστήμιο με οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του zoom: https://www.upnet.gr/e-manuals/zoom-students/

- Οι φοιτητές θα μπορούν να εισέρχονται στο μάθημα μόνο με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό upatras/upnet.

- Οι διαφάνειες της διάλεξης θα είναι ανεβασμένες στο eclass και στο site πριν την έναρξη του μαθήματος. Επομένως σε περίπτωση που κάποιος δεν λαμβάνει εικόνα για οποιοδήποτε λόγο, θα μπορεί να παρακολουθεί βλέποντας τις διαφάνειες.

7/10/2020

Οι βαθμοί για την εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 ανακοινώθηκαν στο progress. Όσοι φοιτητές έχουν κάποια ένσταση, να στείλουν μέιλ στο διδάσκοντα (στη διεύθυνση nikole@cti.gr) με κοινοποίηση στη διεύθυνση kerimakis@ceid.upatras.gr.

16/9/2020

- Η εξέταση του μαθήματος στο exams θα παραμείνει ανοιχτή για δηλώσεις μέχρι και αύριο, Πέμπτη 17/9. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα στο progress να απεγγραφούν από την εξέταση.

- Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21/9 από τις 9.00 μέχρι τις 15.00. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα στο progress ή δεν θα συμμετάσχουν στην εξέταση, να απεγγραφούν από την εξέταση.

- Η πρώτη φάση της εξέτασης (διάρκειας 2,5 ωρών) θα περιλαμβάνει αρχικά ερωτήσεις κλειστού τύπου μέσω των Ασκήσεων του exams. Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την απάντηση κάθε άσκησης από την αρχή μέχρι και το τέλος της εξέτασης. Αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμούν να εξέλθουν από κάποια άσκηση, χωρίς να χάσουν την προσπάθειά τους, μπορούν να κάνουν χρήση της επιλογής της ‘Προσωρινής αποθήκευσης’. Χρειάζεται επίσης προσοχή το ότι σε περίπτωση υποβολής της απάντησης, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της.

- Μετά το τέλος των ασκήσεων, οι φοιτητές θα έχουν κάποιο χρόνο ώστε να σκανάρουν ή να φωτογραφίσουν τις κόλλες στις οποίες έλυσαν τις ασκήσεις (μια εικόνα για κάθε άσκηση). Σε αυτές θα πρέπει να φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν στη λύση. Έπειτα θα πρέπει να ανεβάσουν τις εικόνες αυτές στην ενότητα Εργασίες (θα υπάρχει μια εργασία για κάθε άσκηση). Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν ανεβάσει τον τρόπο λύσης για μια άσκηση, αυτή δε θα βαθμολογείται.

- Μετά την πρώτη φάση, οι φοιτητές πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο Skype for Business για τη δεύτερη φάση, η οποία θα είναι δειγματοληπτική προφορική εξέταση επί των απαντήσεων. Η εξέταση θα γίνει σε ομάδες οι οποίες θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 18/9. Οι φοιτητές πρέπει να μπουν στο παρακάτω εικονικό δωμάτιο του Skype for Business https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/snikoletseas/701CN48E και να περιμένουν στο χώρο αναμονής όσο διαρκεί η εξέταση της ομάδας τους (αν για κάποιο λόγο το Skype τους απορρίψει, πρέπει να ξανασυνδεθούν μέχρι να τελειώσει ο χρόνος εξέτασης της ομάδας τους). Μη διαθεσιμότητα στην προφορική εξέταση σημαίνει μη βαθμολόγηση.

- Τόσο κατά τη σύνδεση στο exams όσο και στο Skype for Business, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα διαπιστευτήρια του πανεπιστημίου (upnet/upatras).

- Για επικοινωνία με το διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα χρησιμοποιηθεί η ενότητα Μηνύματα του exams.

25/8/2020

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξέταση Σεπτεμβρίου, είναι απαραίτητο να εγγραφούν στην αντίστοιχη εξέταση (Πιθανότητες και Αρχές Στατιστικής - Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020) στο exams.eclass.upatras.gr που δημιουργήθηκε σήμερα. Οι φοιτητές που είχαν εγγραφεί κατά την εξεταστική του Ιουνίου ή τον Αύγουστο πρέπει να επανεγγραφούν. Ο τρόπος εξέτασης θα ανακοινωθεί σε επόμενη ανακοίνωση.

13/6/2020

1) Οι εγγραφές στο exams.eclass.upatras.gr για την επί διπλώματι εξέταση θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την Κυριακή 14/6, 15:00. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν είναι επί διπλώματι ή δεν έχουν δηλώσει το μάθημα στο progress να απεγγραφούν από το μάθημα.

2) Η ανακοίνωση αυτή είναι συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης που βγήκε στο eclass και στο site του μαθήματος. Πριν την ανάγνωση της παρούσας ανακοίνωσης πρέπει να έχετε διαβάσει την προηγούμενη.

3) Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το exams.eclass.upatras.gr. Την ώρα έναρξης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν στη σελίδα του exams και να μεταβούν στην ενότητα ‘Εργασίες’. Από εκεί θα κατεβάσουν ένα pdf με τα θέματα, τα οποία θα λύσουν σε δικό τους χαρτί. Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής που θα αναγράφεται στη σελίδα, θα πρέπει να σκανάρουν ή να φωτογραφήσουν τις λύσεις τους και αφού τις μετατρέψουν σε ένα αρχείο pdf θα το ανεβάσουν στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας της εργασίας του exams. Ο συνολικός χρόνος για την παραπάνω διαδικασία θα είναι 1 ώρα και 15 λεπτά.

4) Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της εργασίας οι φοιτητές πρέπει να εισέλθουν στο παρακάτω link του Skype for Business και να περιμένουν στο χώρο αναμονής (lobby): https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/snikoletseas/XV2LVQML
Οι φοιτητές που θα επιλεχθούν τυχαία για εξέταση θα γίνουν αποδεκτοί στο εικονικό δωμάτιο. Οι υπόλοιποι θα απορριφθούν από το δωμάτιο, λαμβάνοντας αντίστοιχη ένδειξη στο Skype for Business ότι δεν έγιναν αποδεκτοί στην σύσκεψη (ή το παράθυρο θα κλείσει αν χρησιμοποιούν την web εφαρμογή του Skype for Business).

5) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές πρέπει να ελέγχουν ανά διαστήματα τα μηνύματά τους στην αντίστοιχη ενότητα 'Τα μηνύματα μου' του exams ή/και το αντίστοιχο e-mail του λογαριασμού τους στο exams, ώστε ο διδάσκων να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

11/6/2020

1) Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην επί διπλώματι εξέταση Ιουνίου για το μάθημα ‘Πιθανότητες και Αρχές Στατιστικής’, είναι απαραίτητο να εγγραφούν άμεσα στο αντίστοιχο μάθημα στο exams.eclass.upatras.gr (και όχι μόνο στο απλό eclass.upatras.gr) διότι χωρίς εγγραφή δε μπορεί να συμμετάσχει κανείς στην εξέταση.

2) Η εξέταση θα γίνει εξ αποστάσεως και θα είναι χειρόγραφη. Οι φοιτητές αφού γράψουν τις απαντήσεις σε χαρτί, θα τις σκανάρουν ή θα τις φωτογραφίσουν. Αφού βεβαιωθούν ότι είναι ευανάγνωστες θα τις ανεβάσουν εντος της προθεσμιας, σε μορφή pdf, μέσω της πλατφόρμας του exams.eclass.upatras.gr.

3) Τα θέματα της εξέτασης θα επιλέγονται τυχαία για κάθε φοιτητή από μεγάλη τράπεζα θεμάτων και θα δίνονται στους φοιτητές μέσω της ίδιας πλατφόρμας στην αρχή της εξέτασης. Κατά την γραπτή εξέταση ο διδάσκων θα είναι διαθέσιμος στο 2610 996965 για τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις.

4) Η γραπτή εξέταση θα έχει διάρκεια 1 ώρα και 15 λεπτά. Ακριβώς μετά πρέπει όλοι οι φοιτητές να είναι διαθέσιμοι για δειγματοληπτική προφορική εξέταση με αντικείμενο τα γραπτά τους, μέσω της πλατφόρμας Skype for Business. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν διαθέσιμη κάμερα, μικρόφωνο και την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. Μη διαθεσιμότητα στο Skype for Business μετά την γραπτή εξέταση συνεπάγεται μη βαθμολόγηση.

5) Τις επομενες μέρες θα ανακοινωθούν αναλυτικές οδηγίες με τα ακριβή βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

3/6/2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επί διπλώματι εξέταση Ιουνίου του μαθήματος 'Πιθανότητες και Αρχές Στατιστικής' να εγγραφούν στην αντίστοιχη ομάδα χρηστών που έχει δημιουργηθεί στο eclass του μαθήματος μέχρι την Παρασκευή 5/6.

22/2/2020

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να περάσουν από το γραφείο των κ. Φίλιου και Κεριμάκη (στον 1ο όροφο του νέου κτηρίου) τις μέρες Δευτέρα 24/2 και Τρίτη 25/2, και ώρες 11.00-13.00.

25/1/2020

-Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της 3ης προόδου για το έτος 2019-2020. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να περάσουν από το γραφείο των κ. Φίλιου και Κεριμάκη (στον 1ο όροφο του νέου κτηρίου) τις μέρες Τρίτη 28/1 και Τετάρτη 29/1, και ώρες 11.00-13.00.
-Στo φάκελο "Έγγραφα" του eclass ανέβηκαν οι λύσεις της προόδου.

06/01/2019

Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους για τη 2η πρόοδο μπορούν να περάσουν από το γραφείο των κ. Φίλιου και Κεριμάκη (στον 1ο όροφο του νέου κτηρίου) τις μέρες Τρίτη 7/1 και Τετάρτη 8/1, και ώρες 11.00-13.00.

21/12/2019

-Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της 2ης προόδου για το έτος 2019-2020. Οι ώρες για όσους επιθυμούν να δουν το γραπτό τους θα είναι μετά τις γιορτές - θα βγει σχετική ανακοίνωση.

-Στo φάκελο "Έγγραφα" του eclass ανέβηκαν οι λύσεις της προόδου.

16/12/2019

Την Παρασκευή 10/1, την ώρα του μαθήματος (13.00-15.00) στην αίθουσα ΒΑ θα πραγματοποιηθεί η τρίτη πρόοδος για το μάθημα. Η ύλη που θα εξεταστεί είναι αυτή που καλύπτεται από τις διαλέξεις 9 και 10 του μαθήματος. Η πρόοδος είναι προαιρετική και μπορούν να συμμετέχουν όλα τα έτη. Ο μέσος όρος των βαθμών των 3 προόδων μπορεί να κρατηθεί ως τελικός βαθμός του μαθήματος χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή στην τελική εξέταση. Στην εξέταση επιτρέπεται να έχετε ένα φύλλο Α4 με χειρόγραφες σημειώσεις.
Την Πέμπτη 9/1 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό φροντιστήριο για τις διαλέξεις 9 και 10.

04/12/2019

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της 1ης προόδου για το έτος 2019-2020. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να περάσουν από το γραφείο των κ. Φίλιου και Κεριμάκη (στον 1ο όροφο του νέου κτηρίου) την Παρασκευή 6/12, 3μμ-5μμ και την Δευτέρα 9/12 11πμ-1μμ.

Την Πέμπτη 5/12 θα γίνει η 8η διάλεξη του μαθήματος, ενώ την Παρασκευή 6/12 θα γίνει φροντιστήριο.

25/11/2019

Το Σάββατο 14/12, 3-5μμ στο ΒΑ θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πρόοδος για το μάθημα. Η ύλη που θα εξεταστεί είναι αυτή που καλύπτεται από τις διαλέξεις 4 - 8 του μαθήματος. Στην εξέταση επιτρέπεται να έχετε ένα φύλλο Α4 με χειρόγραφες σημειώσεις. Οι βαθμοί της πρώτης προόδου θα ανακοινωθούν εγκαίρως.
Την Πέμπτη 28/11 και την Παρασκευή 29/11 θα γίνουν φροντιστήρια.

19/11/2019

Την Πέμπτη 19/11, αντί του φροντιστηρίου, θα γίνει η 6η διάλεξη του μαθήματος.

12/11/2019

Την Πέμπτη 14/11, αντί του φροντιστηρίου, θα γίνει η 6η διάλεξη του μαθήματος.

21/10/2019

Την Παρασκευή 1/11, 13.00-15.00, στις αίθουσες ΒΑ-Σχεδιαστήριο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πρόοδος για το μάθημα. Η ύλη που θα εξεταστεί είναι αυτή που καλύπτεται από τις 3 πρώτες διαλέξεις του μαθήματος. Η πρόοδος είναι προαιρετική και μπορούν να συμμετέχουν όλα τα έτη. Ο μέσος όρος των βαθμών των 3 προόδων μπορεί να κρατηθεί ως τελικός βαθμός του μαθήματος χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος. Στην εξέταση επιτρέπεται να έχετε ένα φύλλο Α4 με χειρόγραφες σημειώσεις.

4/10/2019

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να περάσουν από το γραφείο του κ. Φίλιου, στα ΠΡΟΚΑΤ του τμήματος τις ημέρες Πέμπτη 10/10 και Παρασκευή 11/10, τις ώρες 11.00-13.00.

4/10/2019

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να περάσουν από το γραφείο του κ. Φίλιου, στα ΠΡΟΚΑΤ του τμήματος τις ημέρες Πέμπτη 10/10 και Παρασκευή 11/10, τις ώρες 11.00-13.00.

2/9/2019

Το πρώτο μάθημα Πιθανότητες και Αρχές Στατιστικής θα γίνει κανονικά την Παρασκευή 4/10 και ώρα 13:00-15:00.

13/6/2019

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της εξεταστικής Ιουνίου 2019. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να περάσουν από το γραφείο του κ. Φίλιου, στα ΠΡΟΚΑΤ του τμήματος τις ημέρες Τετάρτη 19/6 και Πέμπτη 20/6, τις ώρες 11.00-13.00.

27/2/2019

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της εξεταστικής Φεβρουαρίου 2019. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να περάσουν από το γραφείο του κ. Φίλιου, στα ΠΡΟΚΑΤ του τμήματος τις ημέρες Παρασκευή 1/3 και Δευτέρα 4/3, τις ώρες 11.00-13.00.

22/1/2019

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της 3ης προόδου για το έτος 2018-2019. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να περάσουν από το γραφείο του κ. Φίλιου στα ΠΡΟΚΑΤ του τμήματος τις ημέρες Πέμπτη 24/1 και Παρασκευή 25/1, τις ώρες 11.00-13.00.

11/1/2019

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της 2ης προόδου για το έτος 2018-2019. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να περάσουν από το γραφείο του κ. Φίλιου στα ΠΡΟΚΑΤ του τμήματος τις ημέρες Πέμπτη 17/1 και Παρασκευή 18/1, τις ώρες 11.00-13.00.

06/01/2019

Την Παρασκευή 11/01 στις 13.00 στο ΒΑ θα πραγματοποιηθεί η τρίτη πρόοδος για το μάθημα. Η ύλη που θα εξεταστεί είναι αυτή που καλύπτεται από τις διαλέξεις 9 - 11 του μαθήματος. Η πρόοδος είναι προαιρετική και μπορούν να συμμετέχουν όλα τα έτη. Ο μέσος όρος των βαθμών των 3 προόδων μπορεί να κρατηθεί ως τελικός βαθμός του μαθήματος χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος. Στην εξέταση επιτρέπεται να έχετε ένα φύλλο Α4 με χειρόγραφες σημειώσεις.

 

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Διονύσης Ευσταθίου
Συντήρηση ιστοσελίδας: Στέφανος Παναγιώτου